Mýdlem proti infekcím

Venkovské oblasti Angoly či Etiopie jsou špatně přístupné, místní se po nezpevněných cestách těžko dostávají do měst, kde mohou získat potřebnou zdravotní péči. Příliš vysoké výdaje na lékaře i cestu je pak nutí raději zůstat doma. Nedostatečné hygienické návyky však hrozí opakovanými průjmovými onemocněními, šířením infekcí a v důsledku i podvýživou u malých dětí.

Pomáháme předcházet vzniku onemocnění osvětou o správné hygieně. V období globální pandemie chceme chránit zranitelné obyvatele afrických zemí. K záchraně života přitom může stačit jen mýdlo a nádoba na mytí rukou. Pomáháme vybavit zdravotnická zařízení alespoň základními ochrannými pomůckami. Díky sbírce Skutečná pomoc však pomáháme zejména dlouhodobě. Pomoc lékařů se snažíme přenést i tam, kam by se jinak jen těžko dostávala.

Pomáhejte s námi!

Jak pomáháme?

Chytrá řešení využíváme například v odlehlých částech Angoly, kde kvůli nedostatečným znalostem péče o dítě a nedostupnosti zdravotní péče umírá vysoké procento novorozenců. Maminky nyní mají možnost dostávat hlasové zprávy do mobilního telefonu – ty jim radí, jak se starat o miminko i o sebe a jak má vypadat správná výživa v době těhotenství i v prvním půl roce života dítěte. Díky Skutečné pomoci už přes 50 000 nastávajících  i novopečených maminek dostává před a poporodní péči alespoň na dálku.

Zdraví - péče o dítě

Zlepšujeme hygienu na etiopském venkově

V Etiopii posilujeme správné hygienické návyky u dětí, abychom zabránili vzniku a šíření epidemií. Stavíme latríny a místa k mytí rukou ve venkovských oblastech, v nemocnicích i ve školách. Díky dobrovolníkům můžeme na venkově šířit osvětu o správném mytí rukou a další nezbytné hygieně. V současné době právě tato činnost nabývá na významu. Proto budujeme místa k mytí rukou i na exponovaných místech měst, aby měli obyvatelé možnost chránit sebe i své blízké před nákazou.

Pomáháme i v Evropě

Skutečná pomoc je potřeba i v Evropě. V Bosně a Hercegovině, Kosovu a Moldavsku dlouhodobě usilujeme o zlepšení podmínek pro lidi s fyzickým i mentálním postižením. Zasazujeme se nejen o zajištění chráněného bydlení s důstojnými podmínkami, ale i o přijetí hendikepovaných jako součásti společnosti. Lidem se zrakovým či sluchovým postižením pomáháme získat odborné vzdělání i zaměstnání a dáváme jim možnost se osamostatnit.

Kde a jak pomáháme?

null

OBŽIVA

Velká část světa žije v chudobě. Pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Hlavně tam, kde došlo ke katastrofě nebo válce.

null

VZDĚLÁNÍ

Spousta dětí na světě nemůže řádně chodit do školy. Stavíme nové školy pro místní děti a pomáháme zdejším učitelům.

null

ZDRAVÍ

Mnoho lidí v rozvojových zemích umírá kvůli nedostatečné zdravotní péči. Podporujeme zdravotní střediska a školíme zdravotnický personál.

null

VODA

V Africe se pro vodu chodí kilometry daleko. Opravujeme proto studny a podporujeme stavbu latrín, aby voda, kterou lidé pijí, nezpůsobovala nemoci.

Příběhy lidí, kterým jsme pomohli

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.