Staňte se naším dárcem a ušetříte na daních

Jsme rádi, že pomáháte s námi! Vždy v lednu nového kalendářního roku vám proto automaticky pošleme souhrnné potvrzení o všech vašich darech za rok předchozí. Díky němu můžete ušetřit na daních. 

Námi zasílané potvrzení o darech zahrnuje všechny platby, které jsme od Vás během kalendářního roku přijali (tedy i do jiných sbírek Člověka v tísni). Pokud potvrzení o daru zahrnete do svého daňového přiznání, můžete si odečíst hodnotu darů do určité výše z Vašeho daňohového základu. To platí jak pro zaměstnance, OSVČ, tak i pro firmy. Podrobnější informace najdete níže.

Máte otázky?

Tady jsou odpovědi na ty, které vás napadnou jako první.

Vše o potvrzení o daru a odečtu daru z daní

Abychom mohli vystavit a zaslat Vám potvrzení o daru, je potřeba vyplnit nezbytné údaje. Na potvrzení o daru musí být dle požadavků finančního úřadu uvedeno: jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa.

Pro spolehlivou identifikaci daru také potřebujeme znát číslo účtu dárce. Abychom Vám mohli zaslat potvrzení o daru elektronicky, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu.

Potvrzení o daru posíláme automaticky všem našim dárcům, kteří nám na sebe poskytli kontakt a potřebné údaje (viz bod 1), a to začátkem ledna e-mailem. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) lze samozřejmě vystavit potvrzení o daru i kdykoliv v průběhu roku.

Dárcům posíláme potvrzení o daru pouze elektronicky e-mailem. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) je možné požádat kdykoliv také o zaslání písemného potvrzení o daru poštou.

Elektronická potvrzení o daru jsou však plnohodnotným dokumentem, stačí je tedy vytisknout a přiložit k daňovému přiznání. 

a) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však do výše 15% základu daně (pro zdaňovací období roku 2022 a 2023 platí navýšení tohoto limitu na 30% dle zákona č.128/2022 Sb.).

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

b) Právnické osoby 

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % (pro zdaňovací období od 1.3.2022 do 29.2.2024 platí navýšení limitu na 30% dle zákona č.128/2022 Sb.). z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. 

Pro upřesnění uvádíme citaci pokynu Generálního finančního ředitelství  č. G F Ř – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

“V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 10 % základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování.  

Příklad:  

a) Právnická osoba darovala neziskové organizaci v jednom zdaňovacím období každý měsíc částku 200 Kč na humanitární účely (celkem 12 darů ve výši 200 Kč). Přestože v úhrnu za zdaňovací období je splněna podmínka minimální darované částky 2 000 Kč (celkem byla darována částka 2 400 Kč), vzhledem k tomu, že se jednalo o 12 darů, nelze tato plnění odečíst od základu daně, protože není splněna zákonná podmínka minimální hodnoty jednotlivého poskytnutého daru, která činní 2 000 Kč. 

b) Právnická osoba se smluvně zavázala darovat neziskové organizaci 2 400 Kč na humanitární účely, a to ve splátkách, každý měsíc částku 200 Kč (celkem 12 splátek ve výši 200 Kč). Protože se jedná o jeden dar (byť hrazený ve splátkách) lze částku poskytnutou v daném zdaňovacím období odečíst od základu daně.”

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. 
Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.  a pokynu č. G F Ř – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. 

Dárcovství a změny

V případě trvalého příkazu je vše zcela ve vaší režii. Ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky upravíte výši svého daru (navýšíte či snížíte, dle vašeho rozhodnutí). V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak upravit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Pokud přispíváte formou trvalého příkazu, stačí, abyste ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky zrušil(a) či pozastavil(a) trvalý příkaz. V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak zrušit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Informační servis

V takovém případě nám stačí napsat e-mail s touto žádostí a my vám již e-maily zasílat nebudeme. Všechny aktuality o Člověku v tísni naleznete na www.clovekvtisni.cz.

E-maily vám s největší pravděpodobností zasíláme, pokud jste nepožádal(a) o zrušení jejich zasílání v minulosti. Poměrně často se však stává, že e-maily od nás našim dárcům skončí ve složce „hromadná pošta“, „promo akce“ případně „spam“, a tak si jich nevšimnou. Pokud máte pocit, že vám e-maily nechodí, prosím nahlédněte do těchto složek, a jestliže ani tam neobjevíte žádný e-mail od nás, pak nám prosím dejte vědět a my ověříme, zda na vás máme správný kontaktní e-mail.

Mám jiný dotaz nebo přání.

Prosím obraťte se na nás e-mailem: sp@clovekvtisni.cz

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.