Staňte se naším dárcem a ušetříte na daních

Jsme rádi, že pomáháte s námi! Vždy v lednu nového kalendářního roku vám proto automaticky pošleme souhrnné potvrzení o všech vašich darech za rok předchozí. Díky němu můžete ušetřit na daních.

Námi zasílané potvrzení o darech zahrnuje všechny platby, které jsme od Vás během kalendářního roku přijali (tedy i do jiných sbírek Člověka v tísni). Pokud jej zahrnete do svého daňového přiznání, můžete si odečíst dary, jejichž hodnota činí alespoň 1 000 Kč nebo přesahuje 2 % základu daně. Hranice odpočtu je pro dary za rok 2022 stanovena až do výše 30 % základu daně. Tato možnost platí jak pro podnikatele či OSVČ, tak pro zaměstnance. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a v zákoně o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace č. 128/2022 Sb.

Pokud nejste pravidelným dárcem Skutečné pomoci a přispěli jste nám pouze jednorázově, klikněte níže.

FORMULÁŘ PRO ODEČET DARŮ

V roce 2022 lze odečíst dar až do výše 30 % základu daně.

Máte otázky?

Tady jsou odpovědi na ty, které vás napadnou jako první.

Vše o potvrzení o daru a odečtu daru z daní

Abychom mohli vystavit a zaslat vám potvrzení o daru, je potřeba vyplnit nezbytné údaje. Na potvrzení o daru musí být dle požadavků finančního úřadu uvedeno: jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa.

Pro spolehlivou identifikaci daru také potřebujeme znát číslo účtu dárce. Abychom vám mohli zaslat potvrzení o daru elektronicky, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. V případě, že bychom se s vámi potřebovali spojit pro ověření některého ze zadaných údajů (například kvůli překlepu nebo chybně vyplněným údajům) je nutné znát i vaše telefonní číslo či korespondenční adresu (liší-li se od trvalé).

Potvrzení o daru posíláme automaticky všem našim dárcům, kteří nám na sebe poskytli kontakt a potřebné údaje (viz bod 1), a to v druhé polovině ledna či nejpozději začátkem února následujícího kalendářního roku. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) lze samozřejmě vystavit potvrzení o daru i kdykoliv v průběhu roku.

Dárcům, jejichž celková výše darů za kalendářních rok nepřesáhne 5 000 Kč, posíláme potvrzení o daru pouze elektronicky e-mailem. Na vyžádání (e-mailem či telefonicky) je možné požádat kdykoliv také o zaslání písemného potvrzení o daru poštou. Elektronická potvrzení o daru jsou však plnohodnotná a naprostá většina mzdových účetních a finančních úřadů je plně akceptuje, stačí tedy vytisknout a přiložit k daňovému přiznání.

U celkové výše daru nad 5 000 Kč za rok pak posíláme potvrzení o daru poštou. Pokud by Váš dar přesáhnul 5 000 Kč a nepřáli jste si potvrzení o daru zasílat poštou, je potřeba nám o tom dát vědět (e-mailem či telefonicky).

a) Fyzické osoby

(podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021) 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. 

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

b) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)  

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.  
Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.  

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Dárcovství a změny

Důvodů je celá řada. Jeden za všechny: My Češi jsme v porovnání s mnoha zeměmi opravdu bohatí. Vyděláme asi 30 x víc než většina lidí v chudých zemích Afriky či Asie. Další argument: Více než miliarda lidí žije za 1,25 dolaru denně. Pro tyto lidi i drobná pomoc znamená opravdový zázrak.

Pomáháme lidem, kteří trpí vinou dlouhodobých problémů světa. Aby taková pomoc byla účinná, neobejde se bez dlouhodobých dárců. Jednorázový dar totiž většinou na opravdovou změnu k lepšímu nestačí. Pro příklad: Za jeden dar se například koupí sešity a tužky pro jednu třídu školáků v Africe. Když budete přispívat pravidelně, za rok pomůžete vybavit celou školu.
Samozřejmě, pokud se nechcete stát trvalým dárcem, uvítáme i jednorázový dar.

V případě trvalého příkazu je vše zcela ve vaší režii. Ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky upravíte výši svého daru (navýšíte či snížíte, dle vašeho rozhodnutí). V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak upravit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Pokud přispíváte formou trvalého příkazu, stačí, abyste ve svém internetovém bankovnictví či návštěvou vaší banky zrušil(a) či pozastavil(a) trvalý příkaz. V takovém případě uvítáme, pokud nám o změně dáte vědět.

V případě inkasa je nutné nás o změně informovat a stejně tak zrušit inkaso ve vaší bance (skrze internetové bankovnictví či návštěvu banky).

Informační servis

V takovém případě nám stačí napsat e-mail s touto žádostí a my vám již e-maily zasílat nebudeme. Všechny aktuality o Člověku v tísni naleznete na www.clovekvtisni.cz.

E-maily vám s největší pravděpodobností zasíláme, pokud jste nepožádal(a) o zrušení jejich zasílání v minulosti. Poměrně často se však stává, že e-maily od nás našim dárcům skončí ve složce „hromadná pošta“, „promo akce“ případně „spam“, a tak si jich nevšimnou. Pokud máte pocit, že vám e-maily nechodí, prosím nahlédněte do těchto složek, a jestliže ani tam neobjevíte žádný e-mail od nás, pak nám prosím dejte vědět a my ověříme, zda na vás máme správný kontaktní e-mail.

Mám jiný dotaz nebo přání.

Prosím obraťte se na nás e-mailem: sp@clovekvtisni.cz

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.