Dáváme mladým šanci na lepší život

Některé děti z chudých rodin v Africe či v Asii nikdy nebyly ve škole. Rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim za školní pomůcky nebo je nemohou postrádat doma, kde zastanou práci a pomáhají živit rodinu. Právo chodit do školy je také upíráno mnoha ženám, které v některých zemích na studium zkrátka nemají nárok. I když se děti do školy přece jen dostanou, kvalita výuky je mnohdy nedostatečná.

Zasazujeme se o to, aby děti mohly chodit do školy. Zkvalitňujeme výuku na odborných školách a pomáháme studentům uplatnit se na trhu práce. Věříme totiž, že vzdělání je klíčem k lepšímu životu. Díky Skutečné pomoci také pomáháme dívkám a ženám bojovat za svá práva a uvědomit si, že svůj život mohou držet pevně v rukou i ony samy. Pomáhejte s námi a dejte dětem šanci na lepší budoucnost!

Vzdělání - holčička s knížkou
Pomáhejte s námi!

Jak pomáháme?

V Etiopii dlouhodobě podporujeme vzdělávání – například se zasazujeme o to, aby hendikepované děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohly chodit do školy. Mladým lidem chybí odborné dovednosti k získání práce, proto v Etiopii podporujeme kožedělnictví, které je v zemi perspektivním oborem.

Angolské dívky a ženy nemají slovo v komunitě, nemohou se rozhodovat o svém životě a často se stávají oběťmi domácího násilí. S dostatečnou podporou, kterou jim poskytujeme prostřednictvím workshopů a podpůrných skupin, se místní ženy mohou naučit, jak se postavit za svá práva.

Podpora odborného vzdělávání

Odborné vzdělávání podporujeme také v Kambodže, kde nemá dostatečnou kvalitu a absolventi nedostávají požadavkům zaměstnavatelů. Díky Skutečné pomoci jsme vytvořili nové učební osnovy pro střední technickou školu zaměřenou na zpracování zemědělských produktů. Prohloubili jsme také spojení školy se soukromým sektorem a zajistili tak studentům nejen kvalitnější vzdělávání, ale i uplatnění na trhu práce. Škola se pak stane vzorovou pro ostatní odborné školy ze stejného odvětví a postupně napomůže zkvalitnění vzdělávání v celé provincii.

Chráníme děti v Myanmaru

Myanmar se stále vzpamatovává z půl století vlády vojenské junty. V zemi však stále panuje velké napětí mezi množstvím různých etnik a náboženských skupin. Ve státech zasažených etnickými spory pomáháme chránit děti, které jsou vykořisťovány dětskou prací, tělesnými tresty nebo jsou předmětem obchodu s dětmi. V komunitách zavádíme mechanismy, které pomáhají děti chránit, hlásit případy zneužívání a tím snižovat jeho frekvenci.

Kde a jak pomáháme?

null

OBŽIVA

Velká část světa žije v chudobě. Pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Hlavně tam, kde došlo ke katastrofě nebo válce.

null

VZDĚLÁNÍ

Spousta dětí na světě nemůže řádně chodit do školy. Stavíme nové školy pro místní děti a pomáháme zdejším učitelům.

null

ZDRAVÍ

Mnoho lidí v rozvojových zemích umírá kvůli nedostatečné zdravotní péči. Podporujeme zdravotní střediska a školíme zdravotnický personál.

null

VODA

V Africe se pro vodu chodí kilometry daleko. Opravujeme proto studny a podporujeme stavbu latrín, aby voda, kterou lidé pijí, nezpůsobovala nemoci.

Příběhy lidí, kterým jsme pomohli

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.