Přežili byste s jedním kanystrem vody na den?

Když je sucho, chodí africké ženy a děti kilometry daleko, jen aby domů donesly trochu vody.

Pokud studna nefunguje, nezbývá než pít z kaluží nebo rybníčků. Navíc pokud nemá vaše rodina záchod a na den musí vystačit s jediným kanystrem, hrozí vám spousta nepříjemných nemocí. Také proto podle OSN ročně připraví závadná voda a špatné hygienické podmínky o život skoro dva miliony dětí po celém světě.

Díky pravidelné podpoře našich dárců opravujeme nebo budujeme zdroje pitné vody v několika zemích světa. Například v Etiopii jsme dosud zprovoznili studny pro celé vesnice. Opravou vodního vrtu naše práce nekončí – místní také učíme, jak se o opravený vodní zdroj správně starat a jak zařídit, aby si veškeré případné opravy v budoucnosti dokázala komunita zařídit sama. Ve spolupráci s českou IT firmou jsme vyvinuli systém, který umožňuje místním správcům vrtů jednoduše informovat úřady, když vrt přestane fungovat, a zajistit tak jeho včasnou opravu.

Opravujeme studny, budujeme latríny a mluvíme o tom, proč si mýt ruce.

Kvůli špatné hygieně za rok zemřou až 2 miliony dětí.

Angole pracujeme ve venkovských oblastech a místní lidi upozorňujeme na nebezpečí nedostatečné hygieny. Malá znalost hygienických návyků a to, že v mnoha vesnicích často chybí u domů latríny, způsobují mnohá nebezpečná onemocnění, která mohou stát život především děti. Doposud jsme v Angole pracovali ve více než 230 vesnicích, v nichž žije 130 000 obyvatel. Polovina z nich si díky tomu postavila vlastní latrínu, začali si mýt ruce a dodržovat další základní návyky.

Současně se snažíme rozšířit místní trh a zpřístupnit lidem základní sanitační a hygienický materiál, např. prefabrikované desky pro latríny, stavební materiál, mýdlo a desinfekce, součástky k opravě studen apod.

V Kongu pomáháme v odlehlých oblastech na východě země. Ve zdejších zdravotnických střediscích a na místních školách stavíme latríny a hygienické zázemí (sprchy, zařízení na zachytávání dešťové vody). Pomáháme tak předcházet šíření nebezpečných průjmových onemocnění.

Ve velmi odlehlé oblasti Shabunda ležící uprostřed bažin a pralesů jsme také postavili studny a vodní zdroje pro celkem 40 000 lidí.

Příběhy

Voda nad zlato – Skutečná pomoc v Etiopii

Vracíme lidem vodu Člověk v tísni pomáhá lidem ohroženým suchem, jako jsou například pastevci z kmene Bodi z etiopské oblasti Jižní Omo. Dáváme jim krmivo pro dobytek, stavíme napajedla a dodáváme vodu. Někde opravujeme nefunkční vodní zdroje. Jinam ale musíme vodu dovážet v cisternách, nebo dokonce na oslech, protože chybí cesty. Skutečná pomoc Člověk v […]

Můžu mít to, co mí rodiče nemohli

Můžu mít to, co mí rodiče nemohli

Medhanit Barkot je 26 let a je vdaná. Stejně jako většina žen v Etiopii i ona je ta, která se stará ve své rodině o vodu. Často pro ni musela chodit kilometry daleko a brát ji ze znečištěných a nechráněných pramenů nebo studen, které na část roku vysychají. „Dřív mi trvalo tři hodiny, než jsem se […]

Když se čerpadlo rozbije, pošlu SMS

Vodní zdroj Yeye na jihu Etiopie mezi oblastmi Oromea a Alaba, který Člověk v tísni zprovoznil v prosinci 2014, využívá až 15 000 lidí ze širokého okolí. Ženy a děti často musí ujít mnoho kilometrů, aby obstaraly pitnou vodu pro svou rodinu. Tu si pak odnáší ve žlutých kanystrech buď pěšky, nebo je odváží na speciálním povozu taženém […]

Další příběhy

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!