Přežili byste s jedním kanystrem vody na den?

Když je sucho, chodí africké ženy a děti kilometry daleko, jen aby domů donesly trochu vody.

Pokud studna nefunguje, nezbývá než pít z kaluží nebo rybníčků. Navíc pokud nemá vaše rodina záchod a na den musí vystačit s jediným kanystrem, hrozí vám spousta nepříjemných nemocí. Také proto podle OSN ročně připraví závadná voda a špatné hygienické podmínky o život skoro dva miliony dětí po celém světě.

Díky pravidelné podpoře našich dárců opravujeme nebo budujeme zdroje pitné vody v několika zemích světa. Například v Etiopii jsme dosud zprovoznili studny pro celé vesnice. Opravou vodního vrtu naše práce nekončí – místní také učíme, jak se o opravený vodní zdroj správně starat a jak zařídit, aby si veškeré případné opravy v budoucnosti dokázala komunita zařídit sama. Ve spolupráci s českou IT firmou jsme vyvinuli systém, který umožňuje místním správcům vrtů jednoduše informovat úřady, když vrt přestane fungovat, a zajistit tak jeho včasnou opravu.

Opravujeme studny, budujeme latríny a mluvíme o tom, proč si mýt ruce.

Kvůli špatné hygieně za rok zemřou až 2 miliony dětí.

Angole pracujeme ve venkovských oblastech a místní lidi upozorňujeme na nebezpečí nedostatečné hygieny. Malá znalost hygienických návyků a to, že v mnoha vesnicích často chybí u domů latríny, způsobují mnohá nebezpečná onemocnění, která mohou stát život především děti. Doposud jsme v Angole pracovali ve více než 230 vesnicích, v nichž žije 130 000 obyvatel. Polovina z nich si díky tomu postavila vlastní latrínu, začali si mýt ruce a dodržovat další základní návyky.

Současně se snažíme rozšířit místní trh a zpřístupnit lidem základní sanitační a hygienický materiál, např. prefabrikované desky pro latríny, stavební materiál, mýdlo a desinfekce, součástky k opravě studen apod.

V Kongu pomáháme v odlehlých oblastech na východě země. Ve zdejších zdravotnických střediscích a na místních školách stavíme latríny a hygienické zázemí (sprchy, zařízení na zachytávání dešťové vody). Pomáháme tak předcházet šíření nebezpečných průjmových onemocnění.

Ve velmi odlehlé oblasti Shabunda ležící uprostřed bažin a pralesů jsme také postavili studny a vodní zdroje pro celkem 40 000 lidí.

Příběhy

Můžu mít to, co mí rodiče nemohli

Můžu mít to, co mí rodiče nemohli

Medhanit Barkot je 26 let a je vdaná. Stejně jako většina žen v Etiopii i ona je ta, která se stará ve své rodině o vodu. Často pro ni musela chodit kilometry daleko a brát ji ze znečištěných a nechráněných pramenů nebo studen, které na část roku vysychají. „Dřív mi trvalo tři hodiny, než jsem se […]

Když se čerpadlo rozbije, pošlu SMS

Vodní zdroj Yeye na jihu Etiopie mezi oblastmi Oromea a Alaba, který Člověk v tísni zprovoznil v prosinci 2014, využívá až 15 000 lidí ze širokého okolí. Ženy a děti často musí ujít mnoho kilometrů, aby obstaraly pitnou vodu pro svou rodinu. Tu si pak odnáší ve žlutých kanystrech buď pěšky, nebo je odváží na speciálním povozu taženém […]

Postavte si svoji latrínu

V Angole pracuje Člověk v tísni společně s UNICEF na osvětové kampani, behěm níž vysvětlujeme místním lidem, proč je důležité, aby dodržovali základní zásady hygieny. Klíčem k jejich zdraví a především ke zdraví jejich dětí je, aby používali latríny. Na základě našich návštěv ve více než 120 vesnicích si místní sami postavili již přes 1300 záchodů.

Další příběhy

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!