Vracíme vodu do krajiny

Zhoršující se sucho v současné době nejvíce trápí Afriku. Mimo města je nedostatečná vodovodní infrastruktura a obyvatelé venkova tak nemají přístup k základním zdrojům vody. Tito lidé jsou odkázáni na vodu z neupravených zdrojů, řek či rybníčků, pro kterou musí chodit i několik hodin pěšky. Špinavá voda představuje riziko v podobě nakažlivých chorob, které ohrožují zejména děti, u nichž mohou časté průjmy z kontaminované vody vést až k podvýživě.

Díky Skutečné pomoci můžeme budovat zdroje pitné vody pro celé vesnice. Zajišťujeme systém vodovodních sítí i jejich oprav, aby místní nové studny mohli využívat co nejdéle. I v reakci na současnou krizi dbáme na to, aby si lidé uměli správně mýt ruce a aby dobře uchovávali pitnou vodu. Farmářům pomáháme využívat přírodní zdroje a lépe zadržovat vodu v krajině.

Voda - usmívající se paní u kanystrů
Pomáhejte s námi!

Jak pomáháme?

V Etiopii pomáháme zkrátit cestu k vodě tam, kde pro ni místní museli chodit dlouhé hodiny po nebezpečných cestách. Nyní mohou pít nezávadnou vodu z vrtů, ke kterým denně přicházejí tisíce lidí. Myslíme i na udržitelnost, proto také školíme kvalitní techniky, kteří umí vodovodní síť kontrolovat a opravovat. Ve spolupráci s českou firmou jsme vyvinuli systém díky němuž může správce vrtu rychle informovat úřady, když se vrt porouchá.

Hygiena na prvním místě

V Angole se zaměřujeme především na hygienu. Ve vesnicích stavíme latríny, které pomohou snížit riziko průjmových onemocnění. Ty jsou nebezpečné především pro malé děti – opakované průjmy totiž mohou vést i k podvýživě a úmrtí. Pomáháme také opravovat studny, aby měli lidé přístup k nezávadné vodě. Učíme je, jak si správně mýt ruce a rozdáváme jim i mýdla.

Sucho může zabíjet

Lidé v Zambii extrémně pociťují změny klimatu a po nejméně vydatných sezónních deštích od roku 1981 si téměř pětina obyvatel země nemůže dovolit jídlo každý den. Proto pomáháme těm nejzranitelnějším těhotným ženám a maminkám zlepšit výživu a předcházet tak  podvýživě u jejich dětí. V suchem postižených komunitách také budujeme vrty, aby místní lidé měli přístup k pitné vodě.

Kde a jak pomáháme?

null

OBŽIVA

Velká část světa žije v chudobě. Pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Hlavně tam, kde došlo ke katastrofě nebo válce.

null

VZDĚLÁNÍ

Spousta dětí na světě nemůže řádně chodit do školy. Stavíme nové školy pro místní děti a pomáháme zdejším učitelům.

null

ZDRAVÍ

Mnoho lidí v rozvojových zemích umírá kvůli nedostatečné zdravotní péči. Podporujeme zdravotní střediska a školíme zdravotnický personál.

null

VODA

V Africe se pro vodu chodí kilometry daleko. Opravujeme proto studny a podporujeme stavbu latrín, aby voda, kterou lidé pijí, nezpůsobovala nemoci.

Příběhy lidí, kterým jsme pomohli

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.