Člověk v tísni

Přes 20 let zkušeností, stovky zaměstnanců v desítkách zemí po celém světě.

Člověk v tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

V Česku i desítkách zemí po celém světě pracujeme od roku 1992. Za sebou vidíme celou řadu konkrétních úspěchů a miliony lidí, kterým jsme pomohli. V roce 2014 jsme pomáhali celkem ve více než dvaceti zemích, ve většině máme stálé mise. Na humanitární a rozvojové činnosti Člověka v tísni v zahraničí se podílelo přes šest set zaměstnanců a přes tisíc dalších dobrovolníků.

Člověk v tísni pracuje také v České republice. Doma pomáháme lidem při každých povodních. V Čechách i na Moravě poskytujeme sociální služby, pomáháme studentům i pedagogům na téměř 3 000 školách, doučujeme děti ze sociálně slabších rodin. Každoročně pořádáme festival Jeden svět.

Pro více informací o naší činnosti navštivte www.clovekvtisni.cz

O sbírce Skutečná pomoc

Abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, založili jsme v roce 2008 dlouhodobou veřejnou sbírku Skutečná pomoc. Z jejího výtěžku budujeme zdroje pitné vody, stavíme školy a nemocnice a podporujeme drobné rolníky, aby se dokázali uživit sami.

Veřejná sbírka „Skutečná pomoc“ je oznámena Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem S-MHMP/284758/2014. Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou.

Nejefektivnější možností podpory je zasílání pravidelných příspěvků. Více informací a přihlášku Skutečného dárce naleznete na tomto webu. Přispět je možné také jednorázově nebo zakoupením darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!