Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

V Česku i desítkách zemí po celém světě pracujeme od roku 1992. Poskytujeme humanitární i rozvojovou pomoc, bráníme lidská práva, v Česku se věnujeme vzdělávání a pomoci lidem v sociálním vyloučení. Za sebou vidíme celou řadu konkrétních úspěchů a miliony lidí, kterým jsme pomohli. 

Pro více informací o naší činnosti navštivte www.clovekvtisni.cz

O sbírce Skutečná pomoc

Abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, založili jsme v roce 2008 dlouhodobou veřejnou sbírku Skutečná pomoc. Z jejího výtěžku budujeme zdroje pitné vody, stavíme školy, vybavujeme nemocnice nebo pomáháme drobným zemědělcům, aby se dokázali uživit sami.

Veřejná sbírka „Skutečná pomoc“ je oznámena Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem S-MHMP/284758/2014. Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou.

Nejefektivnější možností podpory je zasílání pravidelných příspěvků. Více informací a přihlášku pro pravidelné dárcovství naleznete na tomto webu. Přispět je možné také jednorázově nebo zakoupením darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz.

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMAJÍ ODKLÁDAT NA ZÍTŘEK.