Namibie

V Namibii Člověk v tísni působí od roku 2003. Pracujeme v regionu Karas na jihu země, v polopouštní neúrodné oblasti, která se potýká s nezaměstnaností, pandemií HIV/AIDS a vysokým počtem lidí nakažených tuberkulózou. Soustřeďujeme se zde na poskytování sociální péče, boj s chudobou, podporu zdraví a osvětu.

Chráněná dílna

shrnuti 2013_nam_02__archiv CvT

Člověk v tísni založil chráněnou dílnu ve velmi neutěšeném prostředí příměstského slumu ve městě Keetmanshoop. Zdejší čtvrť byla v dobách apartheidu vymezena pouze pro černé obyvatele a byla oddělena od zbytku města, což se na životě místních dodnes projevuje rekordní nezaměstnaností a chudobou. Dílna dává práci zhruba dvaceti lidem, především ženám. Ty musí mnohdy samy živit početné rodiny.

Projekt chráněné dílny byl natolik úspěšný, že místní lidé převzali její řízení do vlastních rukou. Za tímto účelem založili organizaci Karas Huisen Crafts (KHC). Člověk v tísni však dílnu nadále podporuje jednak skrze stránky www.nama.cz, kde si lze zakoupit některé z jejích výrobků, ale také prostřednictvím sbírky Skutečná pomoc. V roce 2013 jsme díky štědrosti našich dárců mohli pomoci uhradit například část provozních nákladů dílny nebo opravy šicích strojů. Dlouhodobým cílem je však dosáhnout toho, aby KHC byla zcela nezávislá na pomoci zvenčí.

Podpora HIV pozitivních matek

shrnuti 2013_nam_03__archiv CvT

Ve spolupráci s KHC Člověk v tísni pomáhal také HIV pozitivním matkám malých dětí. Celkem 73 ženám jsme poskytli psychosociální poradenství, tyto ženy se pak účastnily i nejrůznějších vzdělávacích a informačních aktivit.

Nemocné ženy se v běžném životě nemusí vyrovnávat pouze s nevyléčitelnou nemocí, ale také se stigmatizací a prohlubujícím se vyloučením ze společnosti. Navíc hrozí, že své novorozené děti nakazí. Člověk v tísni proto části z nich, jimž lékaři nedoporučili kvůli zdravotnímu stavu kojit, poskytl balíčky kojenecké výživy (byly hrazeny z prostředků Skutečného dárku), která by měla přenosu viru zabránit. Máme velkou radost z toho, že ze sledovaných 73 dětí se během roku nakazily pouze dvě.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!