Namibie

V Namibii je každý pátý člověk nakažen virem HIV. Možnosti obživy jsou zde velmi omezené a chudoba všudypřítomná. Nezaměstnanost v některých částech země vystoupala až na 80 %. Člověk v tísni proto svou pomoc zaměřuje od roku 2003 především na chudé obyvatele postižené HIV/AIDS v neúrodné pouštní oblasti Karas na jihu země. Soustřeďujeme se na poskytování sociální péče, boj s chudobou, podporu zdraví a osvětu.

Největší zaměstnavatel ve městě

shrnuti 2012_nam_02_archiv

shrnuti 2012_nam_03_archiv

Člověk v tísni založil chráněnou dílnu ve velmi neutěšeném prostředí  příměstského slumu v regionu Karas a dal tak naději několika desítkám žen, že i přes svou nemoc (HIV/AIDS, TBC) a okolní chudobu budou moci zabezpečit své rodiny. Tato dílna funguje do dnešní doby, a to již tři roky pod správou namibijské organizace KHC, a je v místě ojedinělým počinem.

Ženy zde mají možnost pracovat v bezpečném, motivujícím prostředí, zabezpečit rodinu a vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. V roce 2012 zaměstnávala dílna v průměru 20 osob, které jsou často jedinými živiteli svých rodin. Zaměstnanci (z nichž drtivou většinu tvoří ženy) si v průměru vydělali 1 700 namibijských dolarů za měsíc (cca 4 200 Kč, přičemž ceny jsou v Namibii srovnatelné s ČR, někdy i vyšší). To je v oblasti příměstského slumu velice slušný příjem. Nepřímo mělo z činnosti dílny užitek dalších cca 300 lidí (rodinní příslušníci zaměstnanců dílny). KHC také slouží jako vzorové komunitní centrum v jinak bezútěšné čtvrti Tseiblaagte.

Dílna se dostává do stále většího povědomí namibijské veřejnosti, je největším zaměstnavatelem ve městě. Snaží se o místní odbyt svých výrobků a rozšíření působnosti, aby mohla nabídnout práci více ženám.

Sara Kooper je jednou ze skupinových vedoucích chráněné dílny. I kvůli nedokončenému vzdělání byla dlouho nezaměstnaná a nucená žít v otřesných podmínkách na farmě, kde se chovají kozy a antilopy na maso. Tam si přivydělávala drobnými pracemi. Peněz měla velmi málo i pro sebe, ale musela vypomáhat ještě svým mladším sourozencům. Odešla z farmy a začala se živit prodejem domácích koblih a dalších sladkostí, což představovalo ještě nejistější příjem. Rozhodla se tedy vrátit k nuznému životu na farmě.
V roce 2004 se dozvěděla o chráněné dílně Člověka v tísni, kde ji ihned zaměstnali. Časem se Sara vypracovala na skupinovou vedoucí, práce ji zde opravdu baví. Říká o ní: „Díky stabilnímu příjmu jsem nyní soběstačná a můžu uživit svoji rodinu. Porodila jsem zdravého syna a díky tréninkům a školením jsem se naučila a dozvěděla spoustu nového. Od té doby vidím svět mnohem růžověji.“

 Výnosy z prodeje výrobků jdou zpět do chodu dílny. I Vy si je máte možnost zakoupit na stránkách dílny www.nama.cz.

Sušené mléko jako prevence HIV/AIDS

shrnuti 2012_nam_04_archiv

V roce 2008 začal Člověk v tísni pomáhat těhotným HIV pozitivním ženám a jejich novorozeným dětem. Málokdo ví, že HIV pozitivní matka nemusí porodit nemocné dítě, pokud se dodržují správné lékařské postupy. Určité riziko přenosu viru nastává při kojení. Pomáháme převážně matkám, které kvůli svému zdravotnímu stavu mateřské mléko nemají a kojit nemohou. Loni jsme díky projektu Skutečný dárek rozdali 28 matkám kojeneckou výživu a celkově jsme podpořili 79 klientek.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!