Kosovo a Moldavsko

Kosovo

V Kosovu, jedné z nejchudších zemí Evropy, se Člověk v tísni zaměřuje na podporu lidí s postižením a sociálním znevýhodněním. V roce 2013 jsme ze sbírky Skutečná pomoc například podpořili speciální školu pro nevidomé v Peji a zdejší školní knihovnu vybavili audioknihami.

Dále jsme podpořili fungování agentury poskytující tlumočnické služby do znakového jazyka pro neslyšící nebo provoz doučovacího centra v Kosově Poli, které se věnuje 250 dětem z rodin etnických menšin.

Moldavsko

V Moldavsku podpořil Člověk v tísni díky sbírce Skutečná pomoc rozvoj ekologického zemědělství. V této chudé postkomunistické zemi totiž představuje jednu z mála možností obživy, která má vysokou přidanou hodnotou. Osvojení zásad ekologického zemědělství pomůže místním farmářům vymanit se z chudoby a nalézt nové způsoby obživy. V roce 2013 jsme pro místní zemědělce uskutečnili tři odborné semináře vedené zahraničními odborníky.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!