Kambodža

V Kambodži pracujeme především ve venkovských oblastech. Mezi největší problémy, které místní obyvatele trápí, patří dostupnost a kvalita zdravotní péče. V zemi stále umírá při porodech rekordní množství žen a vysoká je také kojenecká úmrtnost.

Péče o matky s dětmi

shrnuti 2014_kam_01_Tracy Yuen

Člověk v tísni proto již od roku 2008 pomáhá zlepšit podmínky ve venkovských zdravotnických střediscích. Více než 100 středisek jsme postupně vybavili základním zdravotnickým materiálem nebo zavedli pitnou vodu a elektřinu. Vyškolili jsme místní personál. V těchto střediscích se od začátku naší intervence výrazně snížila dětská úmrtnost při porodu.

Důležitou roli hraje také informovanost matek. Pořádáme pro ně vzdělávací semináře a novopečeným maminkám především z velmi odlehlých oblastí jsme díky podpoře dárců Skutečné pomoci začali posílat speciální hlasové zprávy. Jednoduché, asi minutové zprávy vysvětlují, jak zabránit infekci pupeční šňůry, jak připravit správnou stravu a podobně. Zprávy také upozorňují matky na nesprávné návyky, jako je kouření a pití alkoholu.

Jedná se o jedinečný způsob, jak potřebné informace předat i do oblastí, kam by se jinak naši kolegové nedostali. Do konce listopadu 2014 jsme poslali hlasové zprávy celkem 3 107 čerstvým matkám. Podle ohlasů se ukazuje, že ženy jsou s nimi spokojeny a cítí se jistější v péči o svého potomka. Hlasové zprávy jsou dokonce tak zajímavé, že je s ženami poslouchají i jejich manželé.

 

shrnuti 2014_kam_03_Jiri Pasz shrnuti 2014_kam_04_Jiri Pasz.JPG

Podpora rozvoje bioplynáren

Kambodžské lesy se zmenšují nejrychlejším tempem na světě – za poslední dvě desetiletí zmizely lesy o rozloze poloviny ČR. Může za to také fakt, že v odlehlých oblastech lidé často nemají přístup k elektřině a většina obyvatel využívá k vaření a svícení topné dřevo. Navíc kupování dřeva stojí rodiny velkou část jejich rozpočtů.

Člověk v tísni už čtvrtým rokem přispívá místním domácnostem na pořízení ekologických bioplynáren, které pomáhají řešit všechny tyto problémy. Bioplynárny využívají běžně dostupného „paliva“ – zvířecího trusu. Z něj se ve speciální nádrži uvolňuje směs metanu a oxidu uhličitého. Napojením na plynový sporák nebo lampu získají lidé levný zdroj energie na vaření nebo svícení.

Jedná se o šetrné, a navíc ekologické zařízení – šetří přírodu, protože vesničané už nepotřebují tolik palivového dřeva. Rodiny navíc ušetří, protože kromě občasné údržby nevyžadují plynárny žádné další prostředky na provoz.

V roce 2014 jsme díky dárcům Skutečné pomoci poskytli podporu 101 rodinám, které si díky ní pořídily vlastní bioplynárnu (dotace tvoří zhruba třetinu celkové ceny).

Pomáháme farmářům

shrnuti 2014_kam_climad shrnuti 2014_kam_climad 2

Na venkově často farmáři marně bojují proti epidemiím nemocí, která likvidují jejich chovy – nejčastěji drůbeže. Pokud umře hodně zvířat, celé rodiny se náhle ocitají ve svízelné situaci, protože jsou na příjmech ze zvířat závislé. Přitom osvojení jednoduchých a dostupných technik – například prosté oplocení kurníků – zpomalí šíření nebezpečných nemocí, protože se zdravá a nakažená zvířata nebudou potkávat.

Především velmi chudé rolnické rodiny často potřebné znalosti nemají.  Spolupracujeme proto s místními veterináři a v několika regionech šíříme osvětu o tom, co dělat, když zvířata začnou být nemocná. Zároveň zvířecím doktorům pomáháme propagovat jejich služby mezi místními lidmi a zajistit, aby měli důvěru v jejich služby.

Díky dárcům Skutečné pomoci jsme v loňském roce přímo podpořili přímo 1920 farmářských rodin ve 155 vesnicích. Každá rodina se zúčastnila seminářů, během nichž se dozvěděla řadu užitečných rad. Všichni farmáři pak dostali drobný příspěvek (45USD), aby si péči o zvířata mohli vyzkoušet v praxi. Kromě nezbytných opatření týkajících se zlepšení kurníků, ohrady nebo oplocení, jim zbyly peníze také na očkování zvířat. Je to pro ně velká změna k lepšímu, protože jim nyní uhyne mnohem méně zvířat.

V letošním roce chceme v této práci dále pokračovat a podobným způsobem podpořit zhruba stejné množství rodin v sousedních oblastech.

Bioplynárny také na Srí Lance

Protože stavba bioplynáren měla v Kambodži úspěch, propagujeme tato ekologická zařízení také na Srí Lance. Člověk v tísni zde působí od roku 2005, kdy ostrov zasáhla ničivá vlna tsunami. V současnosti poskytujeme především užitečná školení řemeslníkům, kteří pak bioplynky staví nebo pomáhají s opravami stávajících zařízení v místních nemocnicích, školách či úřadech.  O tom, jak bioplynárny fungují a jak mohou šetřit přírodu i peníze lidí, informujeme nejen širokou veřejnost ale také místní úřady.

 

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!