Etiopie

Etiopie je jednou z nejchudších zemí Afriky, zároveň však zemí, která je na africké poměry relativně stabilní a klidnou. Také proto zde již více než 10 let stavíme školy, opravujeme studny nebo pomáháme chudým lidem na venkově i v městských slumech.

Pomoc ženám na okraji

shrnuti 2014_eti_01_shg vyhnalek 3

shrnuti 2014_eti_02_shg vyhnalek 2

shrnuti 2014_eti_01_shg prusova

V chudinských čtvrtích etiopské metropole Addis Abeby jsme díky Skutečné pomoci také v roce 2014 podporovali svépomocné skupinky místních žen. Patří často mezi ty nejchudší z nejchudších. Neumí číst ani psát a některé se dříve živily jako žebračky. Přesto na jejich schopnosti vydělat alespoň nějaké peníze závisí osudy početných rodin. Začít s drobnou živností pro ně bylo však donedávna nepředstavitelné. Už jenom proto, že banka by jim nikdy peníze nepůjčila.

S naší podporou teď v rámci skupinek dávají každý týden několik birrů stranou do společného fondu. Zní to neuvěřitelně, ale postupem času si takto komunita dokáže ušetřit v přepočtu až desítky tisíc korun. Z fondu si pak ženy mohou půjčovat, třeba v případě nemoci dítěte nebo na rozjezd drobného podnikání.

Nejlepší nápady na podnikání podpořil Člověk v tísni přímo z prostředků sbírky Skutečná pomoc. Díky našim dárcům si tak celkem 46 žen založilo drobnou živnost – vznikla například pekárna, šicí dílna, kadeřnictví, obchůdek se zeleninou nebo třeba prádelna.

 

Paní Emeyu Mustafa je hrdá na svoji práci. Člověk v tísni ji pomohl na cestě z chudoby. Nejprve prošla tréninkem šití a výroby dekoračních předmětů. Začala šít a vyšívat a postupně v tomto oboru získala zručnost. Pak jsme jí ukázali, jak vypracovat jednoduchý plán podnikání. Sama je negramotná, ale přihlášku dala dohromady s pomocí dětí, které chodí do školy a psát umí. Byla vybrána jako nejlepší ze 430 dalších uchazeček, a proto jsme jí poskytli prostředky na nákup strojů a materiálu.

Teď je schopna vyrábět kompletní sadu polštářů, misek a deček na kávový obřad. Navíc zaměstnala dalších pět žen ze slumu. O výrobky je zájem a paní Mustafa si do budoucna věří a říká: „Nikdy bych nevěřila, že se na mě usměje takové štěstí.“

shrnuti 2014_eti_03_shiny day 1

shrnuti 2014_eti_04_shiny day prusova

 

Vzdělání pro sirotky

Člověk v tísni dlouhodobě podporuje internátní střední školu pro sirotky a částečně osiřelé děti v jihoetiopské Awasse prostřednictvím místní organizace Shiny Day.

Také v roce 2014 jsme mohli díky dárcům Skutečné pomoci a firemním darům podpořit šedesát dětí, které vyrůstají bez jednoho nebo obou rodičů a často ve velmi nuzných poměrech. Pro tyto mladé lidi by bylo získání středoškolského vzdělání za normálních okolností nedosažitelným cílem a skončili by třeba jako čističi bot. Umožňujeme jim nejen získat klasické vzdělání, ale také se vyučit v oborech, jako je například truhlářství, zpracování kovů, krejčovství nebo příprava jídla a jeho servírování. Polovina z nich může využít ubytování a stravu na internátu.

Od roku 2006, kdy Člověk v tísni pomáhal vybudovat střední školu a internát v Awasse, jsme takto pomohli celkem 932 sirotkům a částečně osiřelým dětem. Padesát tři z nich se dokonce dostalo až na vysokou školu, což je v Etiopii velký úspěch.

 

Šestnáctiletá Firehiwot Girma (na fotce) si na svého otce nepamatuje. Zemřel, když byla ještě batole. Teď žije pouze se svou matkou a čtyřmi sourozenci. Díky opravdu nuzným podmínkám, ve kterých vyrůstala, byla vybrána ke studiu na internátu a na dva roky jí byla poskytnuta také strava a ubytování.  Na internátu mají děti možnost docházet do praktických dílen a Firehiwot si již tehdy vybrala tkalcovský kurz.

Když úspěšně ukončila studium na internátu, pomohli jsme jí získat stáž v soukromé firmě, která vyrábí šátky a další doplňky k oděvům. Pokud se zde Firehiwot osvědčí, je pravděpodobné, že ji firma zaměstná.

Když vzpomíná na studium ve škole, usmívá se a vypráví, že se vždycky nejvíce těšila na hodiny fyziky. Ve volném čase se ostatně zajímá o astronomii. „Když mám večer trochu času, chodíme s přáteli ven a pozorujeme oblohu nad Awassou. Je plná hvězd,“ vypráví Firehiwot.

Rychlejší oprava vodních vrtů

shrnuti 2014_eti_voda Čejchan

 

shrnuti 2014_eti_06_vod vrty vyhnalek2

Oblast Alaba na jihu Etiopie se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Tekoucí voda přímo v domácnosti je výjimkou, přívod vody většinou nemají ani školy nebo nemocnice. Většina obyvatel tak tráví hodiny vláčením kanystrů k nejbližší veřejné studni nebo vrtu. Podzemní voda je zde 200–300 m hluboko, takže vybudovat nový hlubinný vrt na vodu je náročné.

Navíc ze 40 vrtů v oblasti je jich momentálně třetina nefunkčních. Příčinou bývá buď porucha na samotném vrtu, nebo závada rozvodného systému, který vodu dovádí k jednotlivým odběrným místům. Protože chybí společný systém, který by vodní zdroje v oblasti monitoroval, dostane se informace o poruše k příslušným úřadům v průměru až za dva týdny. Další týdny pak trvá, než je dodávka vody obnovena. Přitom na jednom vrtu závisí často desítky tisíc lidí a v období sucha se může jednat o jediný zdroj vody v jejich okolí. (Pokud lidé vrt nemají, jsou odkázáni na špinavou vodu z jezírek. viz fotka)

Ve spolupráci s českou IT firmou jsme proto vyvinuli systém, který umožňuje místním správcům vrtů jednoduše informovat úřady o vzniklé poruše. Systém funguje pomocí SMS zpráv, které jsou odesílány a ukládány do internetové aplikace. Hlášení poruch pomocí mobilních telefonů zatím využívají správci 10 vrtů a během několika měsíců fungování jsou ohlasy velmi pozitivní. Hlavně proto, že čas potřebný na nahlášení poruchy se výrazně zkrátil a desítky tisíc lidí z okolních vesnic nebudou muset být týdny bez pitné vody.

 

shrnuti 2014_eti_07_roof catchment mesincho

shrnuti 2014_eti_voda tanky

 

Voda pro školy a nemocnice

Před šesti lety sužovala oblast Alaby epidemie těžkých průjmových onemocnění. Tehdy bylo klíčové zajistit alespoň pro některé důležité veřejné budovy přístup k pitné vodě. Proto Člověk v tísni na 38 školách a zdravotních střediscích vybudoval střešní systémy na zachytávání dešťové vody. Ukázalo se to jako velmi dobré řešení, protože po propuknutí epidemie sloužila dešťová voda jako jediný bezpečný zdroj pitné vody po řadu měsíců. Tisíce dětí, které do škol každý den docházely, tak zůstaly chráněny před nákazou (voda sloužila jak na mytí rukou, tak na pití).

Zařízení na zachytávání dešťové vody jsou na budovách dodnes, někde se však na nádržích, na okapech nebo přívodních trubkách podepsal zub času. Potřebné opravy jsme zajistili díky prostředkům ze sbírky Skutečná pomoc. Po každé uskutečněné opravě jsme vždy dali podnět k tomu, aby místní ze svého středu vybrali tři lidi, kteří budou zodpovědní za údržbu a případné budoucí opravy. Těm jsme pak také poskytli potřebné nářadí.

Oprava střešních systémů na zachytávání dešťové vody přímo pomohla 7 500 žákům dotčených škol a 10 000 pacientům místních zdravotních středisek.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!