Balkánské země

Člověk v tísni pomáhal díky dárcům Skutečné pomoci také ve třech zemích jihovýchodní Evropy.

Kosovo

shrnuti 2014_kos_02

Život se zrakovým postižením je v Kosovu obtížný. V minulosti nevidomí často končili ve zvláštních třídách a neměli šanci získat adekvátní vzdělání.  Ani dnes mnohdy neovládají takové dovednosti, jako je orientovat se v prostoru pomocí slepecké hole nebo číst Braillovo písmo.

Díky Skutečné pomoci jsme také v roce 2014 podpořili práci učitelů ze speciální školy pro nevidomé v Peji a také kosovskou Asociaci nevidomých. V Peji se specializují na výuku hudby pro zrakově postižené. Kromě hry na hudební nástroje se žáci učili číst notový zápis v Braillově písmu a také absolvovali například výuku orientace v prostoru. Škola v Peji byla vybavena nezbytnými výukovými pomůckami včetně 40 audioknih a umožnili jsme práci dvou učitelů hudby pro nevidomé děti.

 

shrnuti 2014_ser

Srbsko

V Srbsku Člověk v tísni pomáhal po skončení balkánských válek. Již tehdy jsme se věnovali neutěšené situaci, která zde panuje v zařízeních pro lidi s mentálním postižením. Člověk v tísni se proto spojil s dalšími neziskovými organizacemi a v Srbsku se snažíme prosadit celkovou změnu v přístupu k péči o mentálně postižené. Prvním cílem je samozřejmě humanizace podmínek v zařízeních, nicméně ve střednědobém horizontu chceme docílit transformace ústavů v instituce, které budou umožňovat většině svých uživatelů žít v komunitě částečně samostatně, pouze s občasnou podporou ze strany asistentů.

V rámci této snahy navázal Člověk v tísni spolupráci s ústavem v obci Veliki Popovac, kde se starají o celkem 284 lidí. V roce 2014 jsme zprostředkovali sérii návštěv expertů z ČR, kteří se zdejšími ošetřovateli sdíleli zkušenosti a radili jim, jak co nejlépe přihlížet k individuálním potřebám jednotlivých klientů. V uplynulém roce jsme také 18 lidí s nejmírnější formou postižení začali připravovat na samostatné bydlení. Měli by se do něj přestěhovat příští rok a poprvé okusit život mimo zdi ústavu.

Moldavsko

shrnuti 2014_mol

Ekonomické statistiky řadí Moldavsko mezi nejchudší země Evropy. Také proto asi půl milionu Moldavanů odešlo pracovat do ciziny. Vzhledem k tomu, že hlavním ekonomickým sektorem Moldavska je zemědělství, pomáhal Člověk v tísni v roce 2014 s rozvojem pěstování a exportu pšenice špalda mimo jiné i do ČR.

Moldavsku dlouho po rozpadu SSSR vládli komunisté, během jejichž vlády země stagnovala. Nynější proevropské směřování země je naproti tomu šancí k posílení role občanské společnosti v zemi. Proto jsme v uplynulém roce s přispěním sbírky Skutečná pomoc působili na 31 moldavských školách. Skrze promítání dokumentárních filmů (jež byly předtím uvedeny na festivalu Jeden svět v ČR) jsme se mezi mladými lidmi snažili rozvíjet diskuzi o obtížných tématech týkajících se nejen lidských práv. Naše dlouhodobé zkušenosti s využitím dokumentárních filmů jako doplňků při vyučování ukazují, že jsou často impulzem, aby mladí lidé začali více přemýšlet o společnosti, v níž žijí, a stali se aktivními občany.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!