Angola

Již devět let pracuje Člověk v tísni v odlehlé provincii Bié v srdci Angoly. Jedná se o území, které bylo těžce zasaženo během občanské války, z mnoha venkovských oblastí uteklo tolik lidí, že zemědělská výroba se na řadě míst zastavila. Bombardování zase poškodilo infrastrukturu. Přestože boje skončily před více než deseti lety, země se z krvavé a vleklé války vzpamatovává dodnes.

Vzděláváme učitele

shrnuti 2014_ang_edu shrnuti 2014_ang_04_ped ambulance

Vzdělávací systém v Angole je v troskách – čtyři pětiny učitelů z venkovských škol nemají ani středoškolské vzdělání. Nedostatečné vzdělání učitelů na venkově má za nechtěný následek to, že třetina mladých Angolanů neumí číst a psát, a je téměř běžné potkat žáka páté třídy, který přečte jediné slovo a tím je jeho jméno.

Člověk v tísni proto dlouhodobě pomáhá „resuscitovat“ školství v oblasti provincii Bié. Za tímto účelem jsme například založili pedagogická centra, což jsou místa, kde jsou pro učitele k dispozici nejrůznější didaktické materiály nebo počítače. Kantoři se díky nim mohou společně vzdělávat. Přestože s centry počítá plán angolského ministerstva školství, až do naší intervence v oblasti žádná neexistovala.

Díky dárcům Skutečné pomoci jsme mohli v uplynulém roce také více zapojit a informovat rodiče žáků. Ti jsou často negramotní a je pro ně tedy velmi obtížné zjistit, jestli se jejich dětem dostává ve škole dostatečného vzdělání. Také proto začal Člověk v tísni v dubnu s vysíláním rozhlasového pořadu nazvaného Pedagogická ambulance. Relace má rodiče i širokou veřejnost motivovat tak, aby se lidé aktivně zapojili do „léčby nemocí“, jimiž angolské školství trpí (například tak, že budou více kontrolovat, co se jejich dítě ve škole naučí).

SONY DSC

shrnuti 2014_ang_02_iltica

shrnuti 2014_ang_03_celestino

Pomáháme místním zemědělcům

Osud zdejších venkovských rodin často závisí na sklizni z jejich skromného políčka. Když přijde sucho a neurodí se, mají často hlad. Pomáháme přímo v desítkách místních komunit. S naší pomocí si zdejší lidé osvojují efektivnější postupy obdělávání půdy, zkoušejí nové plodiny, hnojiva atd. Zároveň jim nabízíme také možnost přilepšit rodinným rozpočtům tím, že si osvojí nějaké řemeslo. Je to pro ně vítaná příležitost zbavit se závislosti pouze na farmaření. Organizujeme proto kurzy například pro budoucí truhláře, včelaře nebo švadleny. Ti, kteří jimi úspěšně projdou, od nás také dostanou potřebné vybavení do začátku.

Díky dárcům Skutečné pomoci mohl Člověk v tísni pokračovat v této práci i v roce 2014. Celkem jsme pomohli 739 farmářům, 139 z nich také absolvovalo některý z řemeslných kurzů. Komunity, s nimiž pracujeme, motivujeme také ke společným úsporám, které jim umožní vytvořit společný fond, z něhož jednotliví členové mohou pořídit potřebné osivo, nářadí nebo případně rozjet společné družstvo. 

Celestino Coimbra (na spodní fotografii) vypráví, jak dva měsíce strávil s Člověkem v tísni a učil se základům truhlářství. „V místní dílně jsme pracovali každý den od rána do večera. Pokaždé bylo na programu něco jiného – stoly, židle, okna,“ vzpomíná Celestino. Vesnice Kalenga, kde Celestino žije, je jedním z třiceti míst, kde pracujeme s místními farmáři a učíme je novým zemědělským postupům. Zároveň dáváme místním možnost přihlásit se do kurzu, který jim pomůže osvojit si nějakou novou dovednost či řemeslo. Pan Coimbru se do kurzu truhlářství přihlásil, protože ho práce se dřevem vždy bavila a něco málo o jeho zpracování už věděl předtím. Během osmi týdnů prošel intenzivním tréninkem a osvojil si všechny potřebné dovednosti. Dnes je jedním z nejúspěšnějších účastníků kurzu. S dalšími dvěma společníky pracuje ve společné dílně a svoje výrobky – stoly, židle nebo skříně – prodávají na místním trhu. „Pomohli jste nejen mně, ale celé mé rodině,“ říká otec šesti dětí. Výrobou nábytku vylepší rodinný rozpočet, který nebude závislý pouze na výnosech jejich skromného políčka, a jeho tři dcery a tři synové budou moci chodit do školy.

Zajišťujeme bezpečné porody

SONY DSC SONY DSC

SONY DSC

Angola je jednou ze zemí, kde při porodu umírá nejvíce žen a novorozenců. Kvůli všeobecně rozšířené chudobě a nedostupnosti zdravotní péče (nemocnice a zdravotní střediska jsou daleko, doktorů málo) vyhledá během těhotenství lékaře méně než 40 % budoucích matek. Klíčovou roli, zejména na angolském venkově, tak hrají tradiční porodní asistentky, lidově bychom je označili jako porodní báby.

Práce porodních asistentek je náročná – vedle porodů se věnují i péči o další matky, které již porodily nebo se na porod teprve chystají. Porodní báby přitom často nikdy neabsolvovaly nic, co by byť vzdáleně připomínalo zdravotnický výcvik.

Člověk v tísni také díky podpoře ze sbírky začal v roce 2014 pomáhat celkem 159 tradičním porodním asistentkám.  Celkem 76 z nich jsme poskytli třídenní školení, kde se dozvěděly, jak co nejlépe zajistit bezpečný porod. Učily se zde například, že by stejnou žiletku rozhodně neměly používat u více porodů, měly by vždy dbát na důslednou hygienu a své vybavení sterilizovat alkoholem. Porodním asistentkám jsme rovněž rozdávali vybavení potřebné pro jejich práci. Každý týden také vyjížděla naše mobilní ordinace do odlehlých vesnic a prováděla zde zdravotní prohlídky těhotných žen. Pravidelně takto navštěvujeme 4 komunity a během roku jsme vyšetřili zhruba 400 místních žen.

Zdraví novorozených dětí bylo dalším z témat, kterými jsme se v Angole intenzivně zabývali. Už jenom proto, že zde umírá nejvíce dětí do 5 let věku na světě, často na nemoci spojené s podvýživou. Není to však dáno pouhým nedostatkem potravin, ale mnohem častěji nedostatečnou znalostí rodičů, jak svým potomkům zajistit nutričně bohatou stravu. Letos jsme proto na 6 školách zorganizovali přednášky pro rodiče, děti i učitele, kterých se účastnilo 500 lidí, převážně žen. Vysvětlili jsme jim základy zdravé výživy pro jejich děti, jaké dostupné místní suroviny k ní mohou využívat, jak dbát na hygienu během přípravy pokrmů, jak čistit vodu nebo jak poznat, když jejich dítě vykazuje známky podvýživy.

SONY DSC

Proti domácímu násilí

Ukazuje se, že násilí vůči ženám je v Angole poměrně rozšířené a nejsou zde zatím nastavena dostatečná pravidla, jak mu předcházet. Také díky dárcům Skutečné pomoci jsme proto v uplynulém roce pracovali s místními úřady i občanskými spolky a snažili se, aby o tématu násilí na ženách bylo co nejvíce slyšet. Podstatné bylo především šíření osvěty s důrazem na to, že domácí násilí je trestný čin, proti kterému by se dotčené ženy měly aktivně bránit. Zároveň jsme také podporovali místní spolky a organizace, které se v zemi snaží proti násilí na ženách aktivně bojovat. S místními policisty jsme zase řešili, jak co nejlépe pomoci ženám, které se staly obětí násilí a které vyhledají jejich pomoc.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!