Angola

Angola trpí dědictvím kolonizace a desetiletími občanských válek, které po sobě zanechaly rozvrácenou společnost a zničenou infrastrukturu. Většina jejích obyvatel stále žije v extrémní chudobě. Člověk v tísni v zemi působí od roku 2006 v odlehlé provincii Bié.

Pracujeme s učiteli

shrnuti 2013_ang_03_Hugo Agostinho

 

Díky dárcům Skutečné pomoci jsme se v roce 2013 například zasazovali o zkvalitnění pedagogické práce učitelů a fungování místních škol. Pracovali jsme v místech, kde více než polovina učitelů nemá dostatečné učitelské vzdělání. Školám poskytovali rady naši konzultanti, kteří navštěvovali vybrané hodiny a hodnotili kvalitu vyučování.

Pro celkem 237 učitelů jsme připravili školení, při nichž jsme kantorům představovali moderní vyučovací postupy a učili je, jakým způsobem by je měli využívat během hodin. Ředitele 153 škol jsme také proškolili, jak správně řídit školu a jak lépe spolupracovat mezi sebou navzájem.

Za lepší hygienu na venkově

shrnuti 2013_ang_04_archiv CvT

 

Čtyři z pěti lidí v provincii Bié nemají doma záchod. Průjem, který je často spojen se špatnou hygienou a vodou kontaminovanou fekáliemi, je přitom největším zabijákem dětí v subsaharské Africe. Člověk v tísni ve spolupráci s UNICEF pracoval v roce 2013 ve 120 místních vesnicích a na 12 školách.

Zdejším lidem jsme během několika setkání poskytli informace o tom, jaká zdravotní rizika přináší nedostatečná hygiena v jejich domácnostech pro ně samotné i jejich sousedy. Nejaktivnější vesničané, kteří od nás dostali speciální trénink, pak začali uplatňovat nabyté znalosti v praxi a přesvědčovat o potřebnosti dodržování hygieny také ostatní. Díky tomu místní lidé postavili celkem více než 1 300 latrín, 8 vesnic dokonce dosáhlo stavu, kdy všichni místní obyvatelé mají svůj vlastní záchod.

Na místních školách jsme uskutečnili přednášky a školení o hygieně pro zhruba 3 300 dětí a jejich učitelů.

Proti násilí na ženách

shrnuti 2013_ang_02_archiv ČvT

 

Ukazuje se, že agrese vůči ženám se odehrává zhruba v polovině angolských domácností. Také díky dárcům Skutečné pomoci mohl proto Člověk v tísni začít v oblasti města Kuito pracovat s místními úřady i občanskými spolky tak, aby bylo možné domácímu násilí co nejvíce předcházet, případně minimalizovat jeho dopady.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!