Angola

Dlouholetá válka v Angole narušila tradiční proces předávání znalostí o pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat. V současné době se proto země potýká s chudobou a nedostatkem potravin. Zemědělství představuje zdroj obživy pro 85 procent ekonomicky aktivních Angolanů. Neefektivní hospodaření ale zanechává místní obyvatele pod hranicí chudoby s extrémně omezenou nabídkou potravin na trhu, mizivými příjmy a chatrným zdravím.

Agrární centrum

shrnuti 2012_ang_02_archiv CvT

shrnuti 2012_ang_03_archiv CvT

Člověk v tísni v roce 2008 založil v málo rozvinuté oblasti okresu Cuemba Agrární centrum. To i v současné době slouží jako školicí středisko pro drobné farmáře a jeho součástí je i vzorová farma zaměřená na rostlinnou i živočišnou produkci. Agrární centrum zároveň poskytuje přímou podporu farmářům a provozuje malou zpracovatelnu zemědělské produkce, obchod a dílnu.

Agrární centrum se stává stále samostatnější. Již funguje jen s naším minimálním dohledem a podporou v podobě konzultací a mentoringu vedení, hrazených z příspěvků Skutečné pomoci. Zaměstnává v závislosti na sezóně 10–20 místních lidí. Jeho budova je rozdělena na výukové prostory, administrativu, laboratoř a sklady. Jeho důležitou součástí je drůbežárna – líheň a odchovna. Na vzorové farmě o velikosti šesti hektarů se pěstuje pšenice, kukuřice, sója, brambory, ovoce a zelenina nebo cukrová třtina. Díky projektu se farmářům i jejich rodinám znatelně zlepšila životní úroveň. Zatímco před zapojením do programu pěstovali průměrně tři druhy plodin, po jeho absolvování je to již druhů osm. Výnosy z úrody se zvýšily téměř o sto procent.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!