Příběhy naší pomoci

Pomáháme po celém světě.

Vesnice posedlá vzděláním

Je první jarní den a s kolegy právě vyrážím ze severoafghánského Mazár-e-Šarífu na cestu do hor. Míříme na návštěvu školy ve vesnici Margzár. Zajímá mě, jak se místním daří a chtěl bych si také promluvit s několika žáky, kteří školu dokončili. Cesta do Margzáru trvá celý den a asfaltovaná silnice se brzy mění v kamenitou cestu. Poslední úsek vede hlubokým horským kaňonem, kde auta mnohokrát brodí kalnou říčku. Budova školy je v Margzáru jasnou dominantou. Jedna z mála kamenných staveb, navíc s pěknou plechovou střechou.

Už chci jen chovat včely

„Byla jsem fascinovaná, když jsem poprvé viděla, jak muži šplhají vysoko do korun stromů. V ruce měli zapálené trsy trávy a používali je k vykuřování včel. Holýma rukama pak vytahovali plástve medu, “ vzpomíná Marie Wichsová, jež strávila několik měsíců v Angole a pracovala zde mimo jiné s místními včelaři. Tito lidé se již řadu let věnují získávání medu pomocí tradičních postupů. Jedná se často o velmi riskantní práci.

Netradiční osvěta v Kambodži – s pomocí mobilů

Ve zdravotnickém středisku Kampong Tralach v Kambodži jsme si povídali s dvěma čerstvými maminkami. Obě se přihlásily do inovativní kampaně Člověka v tísni, v níž využíváme mobilní telefony a pomáháme ženám překonat všechny nástrahy těhotenství a péče o novorozené dítě. Jednoduché, asi minutové zprávy upozorňují, jak předejít problémům během těhotenství a jak novorozenému dítěti poskytnout tu nejlepší péči.

Pomáháme farmářům ve válkou zničené zemi

V Angole jsme pomáhali v málo rozvinutých oblastech okresu Cuemba. Pomáhali jsme především zdejším farmářům, kteří kvůli dlouhotrvající občanské válce přišli o mnoho původních znalostí, jak se starat o svoji půdu.

Mobilní telefony pomáhají maminkám

V Kambodži využíváme mobilní telefony, abychom pomohli těhotným ženám a novopečeným maminkám. Ženám zejména z odlehlých venkovských oblastí posíláme jednoduché, asi minutové hlasové zprávy. Dozví se v nich, jak poznat komplikace během těhotenství nebo jak se starat o své dítě v prvních týdnech po porodu.

Při porodech jsem si svítila petrolejkou

Angola je známá pochmurnou statistikou – je jednou ze zemí, kde při porodu umírá nejvíce žen a novorozenců. Navíc méně než 40% budoucích matek vyhledá během těhotenství jakoukoliv lékařskou péči. Klíčovou roli, zejména na angolském venkově, tak hrají tradiční porodní asistentky, lidově bychom je asi označili jako porodní báby.

Celestino a jeho truhlárna

Ve vesnici Kalenga potkáváme Celestino Coimbru, usměvavého chlapíka středního věku, který se před ranním chladem schovává v kožené bundě. Vypráví, jak dva měsíce strávil v Agrárním centru, které ve městě Cuemba založil Člověk v tísni. S našimi školiteli se tu učil základům truhlářství. Celestino Coimbru je dnes jedním z nejúspěšnějších účastníků kurzu. „Kromě toho, že jsem se zdokonalil v práci se dřevem, jsem totiž díky vám potkal další lidi se stejným zájmem o truhlařinu,“ vypráví. Netrvalo dlouho a společně s nimi založil vlastní dílnu.

Postavte si svoji latrínu

V Angole pracuje Člověk v tísni společně s UNICEF na osvětové kampani, behěm níž vysvětlujeme místním lidem, proč je důležité, aby dodržovali základní zásady hygieny. Klíčem k jejich zdraví a především ke zdraví jejich dětí je, aby používali latríny. Na základě našich návštěv ve více než 120 vesnicích si místní sami postavili již přes 1300 záchodů.

Pomoc porodním bábám v Angole

Člověk v tísni také díky Skutečnému dárku a dlouhodobé sbírce Skutečná pomoc podporuje tradiční porodní báby v Angole. Pořádáme pro ně školení, jak být připraveni na krizové situace během porodu, a vysvětlujeme, jaké rady předávat novopečeným maminkám. Porodní asistentky dostaly také vybavení, které potřebují ke své práci.

Pomáháme dětem a jejich maminkám v Kambodži

V porovnání s Českou republikou hrozí Kambodžankám 30 krát vyšší riziko, že zemřou při porodu. V řadě venkovských zdravotnických středisek jsme díky pravidelným dárcům Skutečné pomoci mohli pořádat intenzivní zdravotnický kurz pro zdejší porodní asistentky. Organizujeme také nejrůznější osvětové kampaně pro samotné matky s dětmi, aby věděly, jak zajistit, aby jejich děti byly zdravé.

Dlouhá cesta pro vodu

Více než polovina obyvatel Etiopie nemá přístup k čisté pitné vodě. Člověk v tísni pomáhá v Etiopii od roku 2003. Každý rok zajistíme opravou několika vodních zdrojů, na kterých závisí celé vesnice.
Společně s tím ale chceme, aby se o ně místní dokázali do budoucna správně starat.

Shiny Day je nadějí pro osiřelé děti

Člověk v tísni založil v jihoetiopské Awasse střední internátní školu v roce 2005. Chodí sem 650 studentů. Část z nich jsou děti z velmi chudých poměrů, kteří ztratili jednoho nebo oba rodiče. Každoročně umožníme stovce sirotků studovat na internátní škole- zajišťujeme pro ně školní pomůcky, učebnice, platíme školné. Zhruba polovina z nich, většinou ti nejchudší z nejchudších, má možnost využít zdarma ubytování a stravu na internátu.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!