Neima zajistila vodu pro svou vesnici

Paní Neima Kedir (na fotce) žije ve vesnici Felka celý svůj život. Její manžel je farmář, pěstují v etiopském jídelníčku nepostradatelné pálivé papričky a tef, neboli miličku habešskou.  Rodina nestrádá, díky výnosům ze zemědělství patří mezi vesnickou střední třídu.  Co jim chybí ke spokojenému životu je stabilní zdroj pitné vody.

Vesnice má vlastní studnu, 300 metrů hluboký vrt, který pohání elektřina ze sítě. To je na místní poměry velký luxus. Problém byl po dlouhá léta v tom, že pumpa často nefungovala a lidé chytali buď vodu dešťovou, nebo chodili k řece nebo nedalekému rybníčku. Z těchto zdrojů je ovšem voda nepitná, je nutné ji převařit a topivo je drahá komodita.

Za nefunkční vrt, na kterém je závislých pět tisíc lidí, přitom mohla komise pověřená správou studny. Nebyla schopna vybírat poplatky za odběr vody, a pokud nějaké peníze vybrala, rychle se ztratily. Na opravu porouchaného vrtu nebo platby za elektřinu tak nezbývalo.

Do Felky jsme přišli v roce 2013, abychom tu nastavili udržitelný systém správy. Nefunkční komisi jsme rozpustili a lidé si zvolili novou. „Pro rodinu jsem chtěla dostatek vody, tak jsem se do voleb přihlásila,“ vysvětlovala Neima. Lidé Neimu znali pro její ráznou povahu, a tak ji zvolili novou předsedkyní komise. „Nedlouho po volbě jsme byli vyškoleni jak v administrativě a účetnictví, tak i jednoduchých technických záležitostech, jako je oprava kohoutku,“ říká Neima.

Výsledky se dostavily skoro okamžitě. K výpadkům pumpy za celý rok 2013 téměř nedošlo a na konci roku bylo na účtu komise 230 000 korun. „Za devět měsíců jsme do fondu oprav naspořili více než předchozí komise za devět let,“ říká Neima.

Okresní vodní úřad navíc pravidelně dostává informace, jak vodní vrt ve Felce funguje, a pokud se vyskytnou potíže, umí rychle pomoct. Lidé mají stále k dispozici nezávadnou vodu, což přispívá k lepší hygieně a snížení zdravotních problémů.

 

V roce 2014 chce Člověk v tísni také díky Skutečné pomoci podpořit projekt zaměřený na udržitelnou správu vodních zdrojů v oblasti kolem jihoetiopské Alaby. Tentokrát je naším cílem především to, aby komise jako ta ve Felce měly k dispozici jednoduchý způsob, jak vodnímu úřadu hlásit případné poruchy vrtu. Zefektivní a zrychlí to řešení případných problémů .

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!