Shiny Day nadějí pro etiopské sirotky

Stovka osiřelých dětí dříve žila v nevyhovujících podmínkách u svých příbuzných, tísnili se v malých tmavých místnostech. Místo školy vydělávali na živobytí pro sebe a své sourozence třeba jako čističi bot. Své rodiče neznali nebo o ně přišli a rodičovskou péči jim neměl kdo vynahradit. Nyní díky Člověku v tísni navštěvují střední internátní školu v Awasse a čtyřicet osm z nich má možnost v areálu školy i bydlet a stravovat se.

Všichni z nich berou tuto příležitost jako svou životní šanci. Jak říká Mulatu Berhanu, který má děti na starosti: „Většina našich dětí měla před příchodem k nám vážné problémy, bez naší podpory by možná ani nepřežily.“

Getachew Zewdie má ředitelskou kancelář umístěnou v nízké budově mezi dívčí a chlapeckou ubytovnou. Má tak celý den přehled o tom, co se s dětmi přijatými na internátní školu děje. V Etiopii se kvůli nedostatku místa často vyučuje na dvě směny, dopolední a odpolední, ubytovny proto nikdy nezejí prázdnotou. Kdo nemá vyučování ani odbornou výuku v jednom ze čtyř vyučovaných oborů, může hrát například ping-pong. Děti tu ale obvykle zahálet neuvidíte. „Situace v Etiopii, zvláštně tady v Regionu Jižních národů, je velice vážná. Počet nakažených virem HIV/ AIDS sice klesá, ale virus už ovlivnil životy příliš mnoha lidí. Zůstávají tu sirotci, kteří nedostanou svoji příležitost, přestože jsou chytří, motivovaní a chtěli by svoji situaci změnit, “ upozorňuje ředitel školy.

Od doby svého založení organizací Člověk v tísni v roce 2005 už školou prošlo k sedmi stovkám studentů, řada z nich pokračovala v dalším vzdělávání a čtyřicítce z nich se povedlo dosáhnout mety nejvyšší, vysokoškolského vzdělání. Přesto to je jen kapka v moři, v regionu zůstává přes deset tisíc dětí bez rodiny, které pravděpodobně svoji šanci nedostanou. Getachew Zewdie to bere jako svou osobní výzvu: „Ve funkci ředitele jsem teprve 10 měsíců, ale byl jsem jedním ze zakladatelů Shiny Day a tuto pozici beru jako možnost, jak zlepšit situaci jak školy, tak dětí. Naším hlavním úkolem je snížit počet sociálně vyloučených sirotků a zároveň s tím motivovat komunity, aby převzaly za své sirotky zodpovědnost.

Jak dodává, některé děti se socializují rychle, zvyknou si na nové prostředí, najdou si tu rychle kamarády. Jiné děti nesou svou situaci o poznání hůř, chybí jim rodiče a někdy to trvá i půl roku, než se vzpamatují. Organizace Shiny Day pamatuje i na potřebu psychologické podpory a snaží se také děti pravdivě informovat o nemoci HIV/ AIDS, která je nejčastější příčinou osiření. HIV/ AIDS je ve zdejší společnosti stále tabu, přesto se Shiny Day daří spolupracovat  například s místními hotely, kam chodí studenti oboru Příprava pokrmů a jeho servírování na praxi. Getachow Zewdie k tomu dodává: „Vidět dříve sociálně vyloučené děti ekonomicky soběstačné je největší úspěch Shiny Day.

Škola pro sirotky v Etiopii

V roce 2005 Člověk v tísni vybudoval v Awasse internátní střední školu, kam chodí 650 studentů.

Díky sbírce Skutečná pomoc a Vašim darům se Člověk v tísni podílí na pomoci stovce žáků-sirotků, kterým je na internátu hrazeno školné, uniforma a vyučovací pomůcky. Části z nich také hradíme stravu a ubytování. Podporujeme je prostřednictvím místní organizace Shiny Day, kterou Člověk v tísni pomohl založit v roce 2006 a od té doby poskytla pomoc už stovkám sirotkům a sociálně vyloučeným dětem. Podle jména organizace děti nazývají také celou školu Shiny Day, což v překladu znamená „prosluněný den“.

Studentům umožňujeme získat odborné vzdělání v oborech truhlářství, zpracování kovu, krejčovství a příprava jídla a jeho servírování. Získávají tak kromě klasického vzdělání i praktické dovednosti, díky kterým můžou být v budoucnosti ekonomicky soběstačné.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!