Kde je voda, tam je život

foto: Iva Zímová, 2008

Člověk v tísni poskytuje obyvatelům afghánského venkova pitnou vodu. Ročně totiž v Afghánistánu kvůli špinavé vodě zemře na 85 tisíc dětí.
Pracujeme v provinciích Balch, Samangan a Paktíja, které mají dlouhodobé problémy s nedostatkem vody.  Ve spolupráci s místními komunitami budujeme chráněná prameniště, vrtáme a opravujeme studny nebo kopeme tzv. kandázy, což jsou sběrné nádrže na dešťovou vodu ručně kutané ve vápencovém skalním masivu.
Součástí naší zdejší práce jsou také pravidelná školení o hygieně, která se konají ve školách, mešitách i domácnostech. Naším hlavním cílem je snížení dětské úmrtnosti a nemocnosti způsobené používáním špatné vody či nevhodnými hygienickými návyky.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!