Jak být lepším farmářem

Je to příběh s dobrým koncem. Také díky dárcům Skutečné pomoci jsme v roce 2012 podporovali školení farmářů v osmi vesnicích na jihu Etiopie. Letos již výuková centra ve většině z nich fungují v podstatě soběstačně.

Pomoc Člověka v tísni v naší vesnici je opravdu znát. Předtím jsme mnoho nevěděli o tom, jak efektivně obdělávat půdu. Když jsme sázeli kukuřici, zrna jsme jednoduše rozhazovali na políčko, mnoho z nich se vůbec neuchytilo,“ říká padesátiletý Matyos Mandebo z vesnice Garamba.

Již třetím rokem zde Člověk v tísni spolupracuje s místním farmářským školícím střediskem. V něm se zdejší farmáři učí, jak správně obdělávat půdu, jaké plodiny pěstovat, případně jak používat hnojiva. Matyos je jedním z těch, který absolvoval školení.

Kukuřici se naučil sázet do řádků a začal používat hnojiva. „Také mí synové teď chodí do školícího střediska a znalosti, které jsme si osvojili, předáváme dalším lidem ve vesnici.“ Matyas už nemá strach, že by svou sedmičlennou rodinu nedokázal uživit. „To, co jsem se naučil  na tréninkových políčcích, teď zkouším také doma,“ říká. Výsledky jsou znát. „Výnosy stouply a tak část naší úrody prodáváme na místním trhu. Navíc středisko nás stále podporuje. Když je třeba, mohu si půjčit například drtičku plodin, která mi ušetří spoustu práce.

Nejlepší zprávou ovšem je to, že po třech letech naší spolupráce se školícím střediskem v Garambě, je místní centrum konečně soběstačné. Plodiny, které zde při školeních na cvičebních políčcích vypěstují, prodají na místním trhu a utržené peníze slouží jako zdroj příjmů pro uskutečnění školení dalších skupin farmářů příští rok.

Každoročně je nyní středisko schopné poskytnout trénink 40 lidem. Na 5 hektarech se učí, jak pečovat o kukuřici, brambory, bílé fazole, teff, boby nebo ječmen. Místní sem dochází po celý rok a pod dohledem 4 školitelů se zdokonalují v zemědělských postupech pro obě etiopské hospodářské sezóny – belg a maher.

Pracujeme vesměs s rostlinami, které jsou typické pro okres Damboya, kde se právě nacházíme. Zároveň jde o plodiny, které pro místní nejsou tak úplně běžné. “ vysvětluje Challa Legese, místní zaměstnanec Člověka v tísni.

Jsem moc rád, že jsme místním dokázali pomoci. Zasloužili si to. Dnes je Garamba vzorem pro celý region,“ uzavírá Challa Legese. Z osmi středisek, které jsme na jihu Etiopie podporovali, má Garamba nejlepší výsledky.

Farmářská školící střediska

Člověk v tísni podporuje od roku 2011 tzv. farmářská školící střediska. V roce 2013 jsme pracovali v 8 střediscích v okolí jihoetiopské Awassy a Alaby (v roce 2014 již ve 20 centrech).

Ve střediscích se zdejší farmáři učí, jak správně obdělávat půdu, jaké plodiny pěstovat, případně jak používat hnojiva. K dispozici mají modelová políčka a potřebné vybavení. Na polích pracují pod vedením odborných školitelů, které do středisek posílá etiopská vláda. Člověk v tísni podporoval střediska dodávkami osiva, zvířat nebo potřebného vybavení.  Z osmi takto podpořených farmářských středisek je již většina soběstačná – To, co místní farmáři vypěstují na modelových políčcích, stačí na pokrytí nákladů na provoz center.

Námi podporovaná farmářská střediska tak zlepšují život více než 19 000 venkovským rodinám, které v oblasti žijí.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!