Máte otázky?

Tady jsou odpovědi na ty, které vás napadnou jako první.

Důvodů je celá řada. Jeden za všechny: My Češi jsme v porovnání s mnoha zeměmi opravdu bohatí. Vyděláme asi 30 x víc než většina lidí v chudých zemích Afriky či Asie. Další argument: Více než miliarda lidí žije za 1,25 dolaru denně. Pro tyto lidi i drobná pomoc znamená opravdový zázrak.

Pomáháme lidem, kteří trpí vinou dlouhodobých problémů světa. Aby taková pomoc byla účinná, neobejde se bez dlouhodobých dárců. Jednorázový dar totiž většinou na opravdovou změnu k lepšímu nestačí. Pro příklad: Za jeden dar se například koupí sešity a tužky pro jednu třídu školáků v Africe. Když budete přispívat pravidelně, za rok pomůžete vybavit celou školu.
Samozřejmě, pokud se nechcete stát trvalým dárcem, uvítáme i jednorázový dar.

Samozřejmě. Své rozhodnutí stát se Skutečným dárcem můžete kdykoliv zrušit, nebo přerušit na několik měsíců pravidelné příspěvky. Výši příspěvků můžete měnit. V takovém případě nás prosím o změnách informujte.

Abychom mohli Vaše dary snadno identifikovat. Po vyplnění přihlášky dárce systém vygeneruje variabilní symbol, který Vám bude následně odeslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Dary si můžou odečíst zaměstnanci i podnikatelé. Více informací naleznete zde.

Vždy se snažíme minimalizovat náklady na administraci. Na pomoc ve světě použil Člověk v tísni v posledních letech minimálně 90% všech finančních prostředků. Výdaje na administrativní zázemí a fundraising v Česku představují nejvýše 10% z celkového obratu organizace. Více zde.

O výsledcích své práci se snažíme maximálně informovat veřejnost, abychom dokázali, že opravdu pomáháme potřebným. Každoročně vydáváme výroční zprávu, ve které je vždy jasně vyčísleno komu jsme v jaké zemi pomohli, kolik to stálo a odkud jsme měli na pomoc peníze. Výroční zpráva je ověřena nezávislým auditem. Zároveň procházíme častou kontrolou finančního úřadu a kontrolami českých ministerstev.

Pravidelná shrnutí toho, co jsme dokázali díky našim pravidelným dárcům, naleznete zde.

Upřednostňujeme zasílání všech darů na jeden účet sbírky. Z tohoto účtu jsou peníze rozdělovány na jednotlivé projekty. To nám umožňuje operativně posílat peníze tam, kde je to nejvíce potřeba.
To, že shromažďujeme peníze na jednom sbírkovém účtu, tedy umožní pomáhat podle potřeby. Vyhneme se tak situaci, kdy by do některé (z pohledu českých dárců) zajímavé země šla většina darů a ostatní země by nedostaly nic, i když tam lidé také potřebují pomoci.

Pokud chcete pracovat v Člověku v tísni, sledujte prosím naše stránky a nabídku zaměstnání. Jsou zde uvedeny volné pozice a požadavky na jednotlivé kandidáty.

V jen málo zemích, ve kterých pracujeme, mají fungující demokracii. Na druhé straně naše humanitární a rozvojová pomoc není možná bez alespoň formální spolupráce s místními institucemi.

Díky tomu, že se v Člověku v tísni zabýváme rozvojovou a humanitární pomocí i obhajobou lidských práv, můžeme volit ze širokého spektra přístupů. Na základě analýzy problémů proto v každé zemi důsledně zvažujeme nejvhodnější strategii.

V řadě zemí, například na Kubě, v Bělorusku nebo Ázerbájdžánu, pokládáme nesvobodu a autoritářský režim za hlavní příčinu problémů.  Jinde naopak i přes vědomí nedostatků režimu považujeme například podporu vzdělávání či boj za práva dětí za aktuálně důležitější pro dlouhodobý rozvoj země.

Vývoj v jednotlivých zemích sledujeme a průběžně vyhodnocujeme, zda si situace nežádá změnu přístupu. Vždy ale hájíme práva lidí, kterým pomáháme, a snažíme se v našich aktivitách prosazovat demokratické principy.

Člověk v tísni adopce na dálku neprovozuje. Domníváme se, že je vždy lepší pomoci všem dětem ve vesnici například postavením školy, než když z celé vesnice získá pomoc jen několik vybraných, adoptovaných dětí.

Nenašli jste odpověď na svojí otázku? Napište nám ji na sp@clovekvtisni.cz. Rádi odpovíme.
[really_simple_share]

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!