Co se povedlo

Přispíváte pravidelně? Podívejte se, co jsme už společně dokázali.

Souhrnné roční zprávy

Výtěžek sbírky Skutečná pomoc pomáhá lidem v rozvojových zemích postavit se na vlastní nohy.

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2015?

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2015?

více

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2016?

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2016?

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2016?

více

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2017?

ČEŠI POMÁHAJÍ V AFRICE I ASII: SKUTEČNÁ POMOC ZMĚNILA K LEPŠÍMU ŽIVOTY TISÍCŮ LIDÍ VE 13 ZEMÍCH

V roce 2017 pomohl Člověk v tísni díky sbírce Skutečná pomoc tisícům potřebných lidí v 13 chudých zemích Afriky a Asie. Učíme lidi dovednostem a měníme systém tak, aby se o sebe lidé dokázali postarat sami.

více

Co dokázala Skutečná pomoc v roce 2018?

Skutečná pomoc 2018

ČEŠI POMÁHAJÍ V AFRICE, ASII I EVROPĚ: SKUTEČNÁ POMOC ZMĚNILA K LEPŠÍMU ŽIVOTY TISÍCŮ LIDÍ VE 13 ZEMÍCH

V roce 2018 pomohl Člověk v tísni díky sbírce Skutečná pomoc tisícům potřebných lidí v 13 chudých zemích na 3 kontinentech. Učíme je dovednostem, aby se sami dokázali postavit na vlastní nohy.

více

Poděkování

Díky vaší přízni tak mohl Člověk v tísni pomáhat jak v odlehlých pralesech na východě Konga nebo ve válkou poničené Angole, tak pracovat i v chudých částech Evropy – například v Kosovu nebo Moldavsku. Ve většině oblastí, v nichž jsme během uplynulého roku pomáhali, působí Člověk v tísni dlouhodobě. Například v Etiopii pomáháme osiřelým dětem ke vzdělání už osm let. Za tu dobu námi podporovaný internát dokončilo kolem tisícovky dětí, které by jinak skončily na ulici. Podobně se v Kambodži nebo Kongu dlouhodobě zasazujeme o to, aby se místním lidem dostalo kvalitní zdravotní péče. Skrze podporu místních zdravotnických středisek naše práce pomohla desetitisícům z nich a v mnoha případech určitě i zachránila život. Nic z toho bychom ovšem nedokázali bez vaší trvalé přízně a podpory. Děkujeme!

Angola

Angola se jen pomalu vzpamatovává z kruté občanské války. Vzdělávací systém, zdravotnictví i zemědělství jsou v troskách. V srdci Angoly, v provincii Bié, pomáhá Člověk v tísni místním zemědělcům, podporuje porodní báby nebo učí místní učitele lépe učit. Dlouhodobá práce v místních venkovských komunitách přináší ovoce. Zemědělci, které učíme lépe orat nebo sít a jimž ukazujeme nové možnosti obživy, se často dokáží opět postavit na vlastní nohy. Námi podporované porodní báby každý měsíc přivedou na svět bezpečně stovky dětí a pomoc, jež směřuje zdejším učitelům, pomáhá oživit dosud nefunkční systém vzdělávání.

více

Etiopie

Etiopie je jednou z nejchudších zemí Afriky, zároveň však zemí, která je na africké poměry relativně stabilní a klidnou. Také proto zde již více než 10 let stavíme školy, opravujeme studny nebo pomáháme chudým lidem na venkově i v městských slumech. Také letos díky Skutečné pomoci mohlo 60 sirotků studovat na střední škole v Awasse. Kromě toho jsme také pomáhali ženám, jež žijí na okraji společnosti v chudinských čtvrtích metropole Addis Abeby. Tyto ženy dříve žebraly na ulici a dnes nejschopnější z nich dokonce založily vlastní malou pekárnu, šicí dílnu nebo kadeřnictví. Na jihu Etiopie v oblasti Alaba mělo několik tisíc lidí užitek z námi opravených zařízení na zachytávání dešťové vody.

více

Kambodža

V Kambodži při porodech zemře každý rok rekordní množství žen, mnoho novorozených dětí navíc zbytečně umírá v prvních měsících svého života. Člověk v tísni proto pomáhá zlepšit úroveň zdravotní péče především na venkově. Například tak, že školíme porodní asistentky v místních zdravotnických střediscích. Pro čerstvé maminky pořádáme osvětové semináře a nově jim také posíláme hlasové zprávy s důležitými informacemi. Kromě toho v Kambodži pomáháme stavět ekologické bioplynárny, což jsou zařízení, která jednak šetří přírodu a jednak umožní chudým rodinám uspořit peníze.

více

Kongo

Provincie Jižní Kivu na východě Konga je místem pravidelných střetů nejrůznějších povstaleckých skupin a konžské armády. Navíc vesnice, v nichž pracujeme, jsou mnohdy schované v pralese a dostupné jen pěšky nebo na motorce. Přesto jsme zde díky podpoře dárců Skutečné pomoci podporovali místní zdravotní střediska. V části z nich jsme například učili místní personál, jak se chovat v případech komplikovaných porodů, při kterých hrozí smrt matky nebo dítěte. Předešli jsme tak řadě zbytečných tragédií. Zdravotníkům jsme také pomáhali, aby byli připraveni v případě epidemie malárie, cholery nebo dalších závažných nemocí.  Kromě toho jsme zde postavili školu nebo v odlehlé oblasti uprostřed pralesů zpřístupnili pitnou vodu pro 40 000 lidí.

více

Mongolsko

V předchozích letech jsme se v Mongolsku soustředili na pomoc chudým nomádům, pro které dorazit do nemocnice znamená vydat se mnohdy na stovky kilometrů dlouhou cestu. V roce 2014 jsme díky Skutečné pomoci pomáhali zkvalitnit výuku na více než dvou desítkách mongolských škol. Učitelům jsme poskytli vybrané dokumentární filmy, které pojednávají o tématech aktuálních pro mongolskou společnost (domácí násilí, obchod s lidmi), ale také například o životě s postižením, o dětské práci nebo postavení žen ve společnosti. Hlavním smyslem je naučit mladé lidi přemýšlet o světě z jiné perspektivy.

více

Balkánské země

Člověk v tísni pomáhal v Kosovu, Srbsku a Moldavsku. V těchto chudých evropských zemích jsme podporovali především ty, kdo žijí na okraji společenského zájmu. Konkrétně se jednalo o lidi se zrakovým postižením v Kosovu nebo o klienty ústavů pro lidi s mentálním postižením v Srbsku. V Moldavsku, které prochází složitou transformací k demokracii, jsme se navíc snažili posilovat zdejší občanskou společnost projekcemi dokumentárních filmů na středních školách.

více

Státy Kavkazu

Arménie a Gruzie jsou sužovány obrovskou nezaměstnaností a každé pracovní místo je zde důležité. Jen z Arménie odešly za prací do ciziny dva ze tří obyvatel. Pro spoustu těchto lidí není cesta zpět – doma práci prostě nenajdou. Také proto jsme v Arménii a Gruzii pořádali rekvalifikační a profesní kurzy, které pomohly najít práci mladým lidem z dětských domovů nebo těm, kdo se snaží začít znovu po návratu ze zahraničí.

více

Stáhněte si shrnutí v PDF

I díky Vám jsme mohli podpořit mnoho chudých zemědělských rodin v Mongolsku, Etiopii, Angole, pořídili jsme mobilní kliniku pastevcům do mongolské stepi, doškolili angolské učitele, zavedli čistou energii do kambodžských domácností, podpořili chudé obyvatele afghánského venkova a dali naději HIV pozitivním matkám v namibijském slumu.

Přečtěte si souhrnnou roční zprávu ve formátu PDF.

Slovo úvodem

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši trvalou podporu a zároveň Vám přiblížili, jak jsme v roce 2012 využili Vaše příspěvky. Díky darům shromážděným ve Skutečné pomoci jsme mohli pomoci chudým zemědělským rodinám v Afghánistánu, Etiopii a Mongolsku vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby, dát konžským dětem šanci na lepší vzdělání, přiblížit pastevcům v mongolské stepi a matkám v Kambodži kvalitní zdravotní péči a spoustu dalšího.

Děkujeme Vám jménem všech, kterým jsme mohli změnit život k lepšímu. Bez Vaší podpory by naše práce často nebyla možná. Na následujících stránkách naleznete informace o naší společné pomoci.

Afghánistán

V roce 2012 se Člověk v tísni, především díky českým dárcům a financím od německé vlády, snažil venkovským komunitám v distriktu  Zare a Marghzar předat potřebné znalosti k tomu, aby mohly zvládat boj s extrémním suchem. Učili jsme obyvatele venkova efektivně využít místní zdroje a nakládat s nimi tak, aby to pro ně bylo dlouhodobě přínosné a ještě si vydělali. Pomáháme jim tak postavit se na vlastní nohy.

29 rodin si s naší pomocí založilo ovocné sady pro přivýdělek a jako prevenci eroze půdy. Dalších 100 domácností si zase přetvořilo políčko za domem na zeleninovou zahradu, jež nasytí celou rodinu.

více

Angola

Člověk v tísni v roce 2008 založil v málo rozvinuté oblasti okresu Cuemba Agrární centrum. To i v současné době slouží jako školicí středisko pro drobné farmáře a jeho součástí je i vzorová farma zaměřená na rostlinnou i živočišnou produkci. Agrární centrum zároveň poskytuje přímou podporu farmářům a provozuje malou zpracovatelnu zemědělské produkce, obchod a dílnu.

Díky projektu se farmářům i jejich rodinám znatelně zlepšila životní úroveň. Zatímco před zapojením do programu pěstovali průměrně tři druhy plodin, po jeho absolvování je to již druhů osm. Výnosy z úrody se zvýšily téměř o sto procent.

více

Etiopie

Ze Skutečné pomoci Člověk v tísni loni podpořil venkovské obyvatele ve dvou oblastech. V zóně Sidama pomohl místním farmářům dosáhnout na obnovitelné zdroje energie, například na úsporná kamínka, solární sušičky či bioplynárny. Pomohli jsme také zavádět protierozní opatření a podpořili sadbu stromů. Do konce tohoto roku bychom měli, také díky české vládě a Skutečnému dárku, vysadit v oblasti 1 000 000 sazenic.

Díky sbírce Skutečná pomoc a firemním darům, se Člověk v tísni podílel na pomoci stovce žáků-sirotků prostřednictvím místní organizace Shiny Day. Od roku 2006, kdy ji Člověk v tísni založil, již pomohla 772 sirotkům a sociálně vyloučeným dětem.

 

více

Kambodža

Člověk v tísni již od roku 2008 pomáhá zlepšit podmínky ve venkovských zdravotnických střediscích v Kambodži, které vybavuje základním zdravotnickým materiálem. K tomu zavádí pitnou vodu a elektřinu a školí místní personál. V současné době podporujeme přes 100 zdravotnických středisek v provinciích Takeo a Kampong Chhnang, do kterých chodí lidé z více než 1 200 okolních vesnic. V těchto střediscích se od začátku naší intervence dramaticky snížila dětská úmrtnost při porodu.

více

Kongo

V Kongu Člověk v tísni dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality základní školní docházky ve venkovských školách. V roce 2012 Člověk v tísni podpořil stavbu dvou škol v obcích Musali a Amuka a opravu školy v obci Lubemba.

S cílem zvýšit povědomí o nemoci AIDS a vést lidi k zodpovědnému chování Společnost Člověk v tísni brzy otevře, opět díky našim dárcům, při zdravotním středisku v Kakemenge na východě Konga centrum pro dobrovolné testování a poradenství.  Kromě informací bude poskytovat kondomy, testy na HIV/AIDS a bude léčit choroby spojené s AIDS.

Díky dárcům se snažíme zajistit přístup k vodě a základní hygieně pro žáky dvou škol na východě Konga – Kitumba a Kaboge, se kterými již delší dobu spolupracujeme. V rámci programu „čistá škola“ se učitelé a děti učí, jak se starat o čistotu a hygienu.

více

Kosovo

V Kosovu Člověk v tísni v roce 2012 podpořil projekty inkluzivního vzdělávání pro děti z národnostních menšin a nevidomé studenty.

více

Mongolsko

Také v roce 2012 brázdily námi pořízené a nově vybavené mobilní sanitky mongolskou step. Celkem již 4 auta vybavená lékařskými přístroji a potřebným materiálem vozí zkušené doktory z krajských nemocnic do vzdálených nomádských oblastí a přiváží lidem na vesnicích takové odborníky, jako je gynekolog, zubař či neurolog. Běžně se stává, že venkovští obyvatelé navštíví daného specialistu poprvé ve svém životě.

Člověk v tísni v provincii Dornogobi na jihu Mongolska vybudoval zemědělské poradenské centrum, které má poskytnout vhodnou sadbu a osivo pro místní drobné zemědělce a má také sloužit jako školicí a demonstrační zařízení. Loni zde proběhlo několik praktických školení pro místní obyvatele například o tom, jak postavit fóliovník či jak jednotlivé plodiny vhodně hnojit.

více

Namibie

Člověk v tísni založil chráněnou dílnu ve velmi neutěšeném prostředí  příměstského slumu v regionu Karas a dal tak naději několika desítkám žen, že i přes svou nemoc (HIV/AIDS, TBC) a okolní chudobu budou moci zabezpečit své rodiny. Tato dílna funguje do dnešní doby, a to již tři roky pod správou namibijské organizace KHC, a je v místě ojedinělým počinem. V roce 2012 zaměstnávala dílna v průměru 20 osob, které jsou často jedinými živiteli svých rodin.

V roce 2008 začal Člověk v tísni pomáhat těhotným HIV pozitivním ženám a jejich novorozeným dětem. Málokdo ví, že HIV pozitivní matka nemusí porodit nemocné dítě, pokud se dodržují správné lékařské postupy. V roce 2012 jsme pomohli 79 ženám.

více

Slovo úvodem

Díky darům shromážděným ve Skutečné pomoci jsme v roce 2013 pomáhali v celkem 11 zemích světa. Solární panely pro školu na úpatí Hindúkuše, internát pro osiřelé děti v Etiopii, léky proti epidemii cholery v Kongu, bezpečnější porody maminek v Kambodži nebo mobilní ordinace v Mongolsku – to vše jsou příklady toho, co Člověk v tísni mohl v uplynulém roce udělat díky přízni lidí, jako jste Vy. Bez Vaší podpory by tato naše práce často nebyla možná.

Afghánistán

Abychom pomohli zlepšit afghánské zemědělství, spolupracujeme s místními úřady a podporujeme střední zemědělské školy po celé zemi. Prostředky shromážděné díky Skutečné pomoci pomáhaly v roce 2013 celkem na 17 středních zemědělských školách.

25 začínajícím včelařům z údolí Dar-e Zendan jsme poskytli potřebné vybavení, včelíny s včelstvy a zajistili jejich vyškolení.

V největším městě na severu Afghánistánu, v Mazár-e Šarífu, pracoval Člověk v tísni s obyvateli chudých čtvrtí. Vytipovali jsme 96 nejohroženějších rodin, kterým jsme pomohli se založením malých zeleninových zahrádek.

více

Angola

Díky dárcům Skutečné pomoci jsme se zasazovali o zkvalitnění pedagogické práce učitelů a fungování místních škol. Pro celkem 237 učitelů jsme připravili školení, při nichž jsme kantorům představovali moderní vyučovací postupy a učili je, jakým způsobem by je měli využívat během hodin.

Čtyři z pěti lidí v provincii Bié nemají doma záchod. Člověk v tísni ve spolupráci s UNICEF pracoval v roce 2013 ve 120 místních vesnicích a na 12 školách. Díky tomu místní lidé postavili celkem více než 1 300 latrín.

Na místních školách jsme uskutečnili přednášky a školení o hygieně pro zhruba 3 300 dětí a jejich učitelů.

více

Arménie

Díky dárcům Skutečné pomoci podpořil Člověk v tísni v Arménii čtyři střediska, která se zaměřují na téma migrace. Snaží se informovat širokou veřejnost v Arménii o rizicích a problémech práce v zahraničí, motivovat mladé lidi, aby neodcházeli ze země, a zároveň pomáhat těm, kteří se z nějakého důvodu do Arménie vracejí.

více

Etiopie

V chudých čtvrtích etiopské metropole Addis Abeby podporujeme svépomocné skupinky místních žen. Za pomoci sociálních a komunitních pracovníků se ženy učí společně šetřit a podporovat v drobném podnikání.

Díky dárcům Skutečné pomoci jsme podpořili stovku dětí, které vyrůstají bez jednoho nebo obou rodičů a často ve velmi nuzných poměrech. Umožnili jsme jim získat středoškolské vzdělání, které by pro ně jinak bylo nedosažitelným cílem.

více

Gruzie

Díky Skutečné pomoci jsme v roce 2013 podpořili celkem 19 občanských spolků a neziskových organizací. Do kampaní a aktivit v 8 gruzínských obcích se přímo zapojilo přes 500 lidí.

více

Kambodža

Člověk v tísni už šest let pomáhá v Kambodži zlepšovat podmínky v desítkách venkovských zdravotnických středisek. Dárci Skutečné pomoci umožnili, aby se v roce 2013 ve čtyřech střediscích konaly kurzy porodní a poporodní péče místního personálu.

Z prostředků Skutečného dárku proto Člověk v tísni pomáhal zlepšit úroveň hygieny na dvou základních školách v provincii Kampong Chhnang. Díky dárcům Skutečné pomoci jsme pak zorganizovali školení pro všech 571 místních dětí a jejich 16 učitelů.

V Kambodži podporoval Člověk v tísni také místní zemědělce, pro něž jsme se snažili zajistit co nejlepší dostupnost veterinárních služeb.

více

Kongo

V roce 2013 Člověk v tísni spolupracoval s desítkami zdravotnických středisek. Dodávali jsme do nich léky a zdravotnický materiál, poskytovali školení personálu a přispívali na jejich provoz.

Pomáhali jsme také při epidemii cholery, která vypukla v oblasti Kitutu. Celkem jsme poskytli léky 560 nemocným lidem.

V roce 2013 pomohl Člověk v tísni také s přestavbou dvou škol. Jak škola v Kabuzu, tak v Kimbili bývaly dříve jednoduchými stavbami ze dřeva a hlíny, které nedostačovaly potřebám místních žáků. Místním komunitám jsme pomohli postavit bytelnější školní budovy z cihel.

více

Kosovo a Moldavsko

V Kosovu, jedné z nejchudších zemí Evropy, se Člověk v tísni zaměřuje na podporu lidí s postižením a sociálním znevýhodněním. V roce 2013 jsme ze sbírky Skutečná pomoc například podpořili speciální školu pro nevidomé v Peji.

V Moldavsku podpořil Člověk v tísni díky sbírce Skutečná pomoc rozvoj ekologického zemědělství. Osvojení zásad ekologického zemědělství pomůže místním farmářům vymanit se z chudoby a nalézt nové způsoby obživy.

více

Mongolsko

Kvůli rozlehlosti mongolského venkova musí místní lidé urazit stovky kilometrů, aby se dostali k doktorovi. Krajské nemocnice jsme již třetím rokem vybavovali mobilními ordinacemi. Na konci roku mongolské stepi brázdilo 6 sanitek, které na území větším než Francie ošetřily 20 000 lidí.

Člověk v tísni také v roce 2013 podporoval zemědělské poradenské centrum v provincii Dornogobi, které vybudoval před třemi lety.

více

Namibie

V roce 2013 jsme díky štědrosti našich dárců podporovali chráněnou dílnu neutěšeném prostředí příměstského slumu ve městě Keetmanshoop. Dílna dává práci zhruba dvaceti lidem, především ženám. Ty musí mnohdy samy živit početné rodiny.

Podporovali jsme také HIV pozitivní matky s dětmi. Celkem 73 ženám jsme poskytli psychosociální poradenství a účastnily se i nejrůznějších vzdělávacích a informačních aktivit. Člověk v tísni části z nich, jimž lékaři nedoporučili kvůli zdravotnímu stavu kojit, poskytl také balíčky kojenecké výživy (byly hrazeny z prostředků Skutečného dárku), která by měla přenosu viru zabránit. Máme velkou radost z toho, že ze sledovaných 73 dětí se během roku nakazily pouze dvě.

více

Přečtěte si příběhy o tom, jak dary pomáhají

Vůbec nevím, jak a kde bych jinak rodila

Svého prvního porodu se čtyřiadvacetiletá Ty Pheak Kbey docela bála. „Nedávno u nás ve vesnici rodila jedna žena dva dny,“ vzpomíná. „Prý u toho moc trpěla.“ Nakonec se proto vypravila do nedalekého zdravotnického střediska, které podporuje Člověk v tísni. „Opravdu jsem se tam cítila moc bezpečně, bylo tam čisto, světlo a mohla jsem zůstat den po porodu na pozorování. Také tam se mnou mohl být můj manžel, což mi moc pomohlo,“ vzpomíná.

Pomoc etiopským zemědělcům

Východoafrická Etiopie je jedna z nejchudších zemí světa. 80% populace se zde živí zemědělstvím. Pro srovnání – v ČR je to pouhých 3,6% lidí. Člověk v tísni zde podporuje od roku 2011 tzv. Farmářská školící střediska. Ve střediscích se zdejší farmáři učí, jak správně obdělávat půdu, jaké plodiny pěstovat, případně jak používat hnojiva.

Bojujeme s podvýživou v Zambii

Zambie patří mezi nejméně rozvinuté státy světa. Zároveň se řadí mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Oblast Kalabo v Západní provincii je vůbec nejchudší částí země. Více než 80 % obyvatel tady žije v extrémní chudobě. Jejich jediným příjmem je zemědělství, které ovšem ničí obrovské […]

Další příběhy

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!