Staňte se naším dárcem a ušetříte na daních

Získat zpět můžete až 15% z hodnoty vašich darů.

Jsme rádi, že pomáháte s námi! Vždy na začátku každého kalendářního roku vám proto pošleme souhrnné potvrzení o všech Vašich darech. Díky němu můžete ušetřit na daních.

Námi zasílané potvrzení o darech zahrnuje všechny platby, které jsme od Vás během kalendářního roku přijali (tedy i do jiných sbírek Člověka v tísni). Pokud jej zahrnete do svého daňového přiznání, o výši daru se Vám sníží daňový základ. Tato možnost platí jak pro podnikatele či OSVČ, tak pro zaměstnance. Odhadem až 15% hodnoty darů můžete získat zpět, přesnou výši daňové úlevy je ale vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pokud nejste pravidelným dárcem Skutečné pomoci a přispěli jste nám pouze jednorázově, vyplňte prosím formulář zde.

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmu, nová úprava platná od roku 2014)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu, nová úprava platná od roku 2014)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Zpět nahoru

Některé věci se nemají odkládat na zítřek.

Chci pomoci!